გასული კვირის განმავლობაში აშშ–ში ნედლი ნავთობის მარაგები 1285 ათასი ბარელით გაიზარდა

აშშ-ის ენერგეტიკის სამინისტროს მიერ გავრცელებული ინფორმაციის თანახმად, გასული კვირის განმავლობაში აშშ–ში ნედლი ნავთობის მარაგები 1285 ათასი  ბარელით გაიზარდა და შეადგინა 463.042 მლნ ბარელი.
ბენზინის მარაგები გაიზარდა 12 ათასი  ბარელით  და შეადგინა  257,096  მლნ ბარელი.
დისტილატების მარაგები შემცირდა  4969  ათასი  ბარელით  და შეადგინა 152.715 მლნ ბარელი.
ნავთობის იმპორტი აშშ-ში კვირის განმავლობაში შემცირდა 1 მლნ ბარელით/დღე-ღამეში 4,9 მლნ ბარელამდე/დღე-ღამეში

Leave a Reply