ქარის ტურბინები გერმანიაში – ტურბინის დემონტაჟი-უტილიზაცია 30 000 ევრო ჯდება

NREL ქარის ტურბინების მწარმოებელი კომპანია აპირებს ტურბინის ფრთების შემდგომ გადამუშავებას

შემუშავდა ახალი მასალა ქარის ფრთებისთვის, რომლის გადამუშავებაც შესაძლებელი გახდება, თანაც წარმოების ხარჯებიც შემცირება.

მკვლევარებმა, აჩვენეს თერმოპლასტიკური ფისის მიზანშეწონილობა NREL- ში წარმოებული თერმოპლასტიკური კომპოზიტის ფრთაზე.

ფრთები ამჟამად მზადდება თერმოსეტის ფისის გამოყენებით, რაც უფრო მეტ ენერგიასა და ძალისხმევას მოითხოვს საწარმოო ობიექტში, ხოლო საბოლოო პროდუქტი ხშირად ნაგავსაყრელებში მთავრდება. თერმოპლასტიკურ ფისოვანზე გადასვლა შესაძლებელს გახდის ქარის ტურბინის ფრთების გადამუშავებას და ასევე შესძენს მათ უფრო გრძელ, მსუბუქი წონისა და დაბალი ღირებულების მქონე თვისებეს.

თანამედროვე ქარის ტურბინების ინდუსტრიაში უკვე უფრო დიდი და გრძელი ზომის ფრთებისკენ მიისწრაფვიან. თერმოპლასტიკური ფისი უკვე საშუალებას იძლევა აწარმოონ ტურბინის ფრთები ადგილზე, და ამით შეამსუბუქონ ინდუსტრიის პრობლემა, ვინაიდან ფრთის ზომების ზრდასთან ერთად იზრდება პრობლემა წარმოების ობიექტიდან მათი ტრანსპორტირებაზე.

წყარო: greenbalance.ge

Leave a Reply