ბაქო-თბილისი-ჯეიჰანის გავლით ტრანსპორტირებული ნავთობის მოცულობა გაიზარდა

BTC-ით ნავთობის ტრანზიტი შემცირდა

მიმდინარე წლის ივნისში, ბაქო-თბილისი-ჯეიჰანის (BTC) მილსადენით თურქეთში გაყვანილი იქნა 14.742 მილიონი ბარელი ნავთობი. თურქული კომპანია BOTAŞ–ის მონაცემებით, 9.7%-ით, ნაკლებია გასული წლის აპრილის მაჩვენებელზე.

საერთო ჯამში, მიმდინარე წლის იანვარ-ივნისში BTC–ით 98,927 მილიონი ბარელი ნავთობი გადაიტუმბა, რაც 12.149 მილიონი ბარელით,  10.9%-ით ნაკლებია 2020 წლის ანალოგიური პერიოდის მაჩვენებელზე.

მიმდინარე წლის პირველ კვარტალში, ნავთობის ტრანზიტი BTC-ით შემცირდა. აზერბაიჯანის ძირითადი საექსპორტო ნავთობსადენის ბაქო-თბილისი-ჯეიჰანის (BTC) საოპერაციო ხარჯებმა შეადგინა დაახლოებით 41 მილიონი აშშ დოლარი, ხოლო კაპიტალური ხარჯები გაუტოლდა დაახლოებით 6 მილიონ აშშ დოლარს. წლიურ ჭრილში საოპერაციო ხარჯები 16 მილიონი დოლარით ანუ 64% -ითაა გაზრდილი, ხოლო კაპიტალური ხარჯი – 3 მილიონი დოლარით ანუ 2-ჯერ.

Leave a Reply

Menu Title