სუმიში, ქიმიური მრეწველობის ქარხანაში ავარია, რის შედეგადაც ამიაკის გაჟონვა მოხდა, ლიკვიდირებულია

უკ­რა­ი­ნის სა­გან­გე­ბო სი­ტუ­ა­ცი­ის სა­ხელ­მწი­ფო სა­ა­გენ­ტოს ინ­ფორ­მა­ცი­ით, სუ­მი­ში “სუ­მი­ხიმპრო­მის“ ქი­მი­უ­რი მრეწ­ვე­ლო­ბის ქარ­ხა­ნა­ში ავა­რია ლიკ­ვი­დი­რე­ბუ­ლია.

ამის შე­სა­ხებ სა­გან­გე­ბო სი­ტუ­ა­ცი­ე­ბის სა­ხელ­მწი­ფო სამ­სა­ხუ­რი “ტე­ლეგ­რა­მის“ გვერ­დზე წერს.

მათი ინ­ფორ­მა­ცი­ით, ავა­რი­ის ლიკ­ვი­დი­რე­ბა ად­გი­ლობ­რი­ვი დრო­ით 07:49 სა­ათ­ზე გახ­და შე­საძ­ლე­ბე­ლი.

“07:49 სა­ათ­ზე ქა­ლაქ სუ­მი­ში, ავა­რია, რომ­ლის შე­დე­გა­დაც ამი­ა­კის გა­ჟონ­ვა მოხ­და, ლიკ­ვი­დი­რე­ბუ­ლია“, – ნათ­ქვა­მია გან­ცხა­დე­ბა­ში.

Leave a Reply

Menu Title