“ყველაფერს გავაკეთებთ, რათა საერთაშორისო სააგენტოს სპეციალისტები ზაპოროჟიეს ატომურ ელექტროსადგურზე შევიდნენ და შეაფასონ უკრაინის დესტრუქციული ქმედებები” – მარია ზახაროვა

რუ­სე­თი “ყვე­ლა­ფერს გა­ა­კე­თებს“, რათა ატო­მუ­რი ენერ­გი­ის სა­ერ­თა­შო­რი­სო სა­ა­გენ­ტოს (IAEA) სპე­ცი­ა­ლის­ტე­ბი სამ­ხრეთ უკ­რა­ი­ნა­ში ზა­პო­რო­ჟი­ეს ატო­მურ ელექტრო­სად­გურს ეწ­ვი­ონ. ამის შე­სა­ხებ რუ­სე­თის სა­გა­რეო საქ­მე­თა სა­მი­ნის­ტროს სპი­კერ­მა მა­რია ზა­ხა­რო­ვამ გა­ნა­ცხა­და.

„სა­ა­გენ­ტოს­თან და მის ხელ­მძღვა­ნე­ლო­ბას­თან მჭიდ­რო თა­ნამ­შრომ­ლო­ბით, ჩვენ ყვე­ლა­ფერს გა­ვა­კე­თებთ, რათა IAEA-ს სპე­ცი­ა­ლის­ტე­ბი შე­ვიდ­ნენ სად­გურ­ზე და მის­ცენ უკ­რა­ი­ნუ­ლი მხა­რის დესტრუქ­ცი­უ­ლი ქმე­დე­ბე­ბის ჭეშ­მა­რი­ტი შე­ფა­სე­ბა”,- გა­ნა­ცხა­და ზა­ხა­რო­ვამ.

რო­გორც ცნო­ბი­ლია, ზა­პო­რო­ჟი­ეს ატო­მუ­რი ელექტრო­სად­გუ­რი -ყვე­ლა­ზე დიდი ევ­რო­პა­ში, რუ­სულ­მა ძა­ლებ­მა უკ­რა­ი­ნა­ში შეჭ­რის შემ­დეგ და­ი­კა­ვეს.

“ყვე­ლა­ფერს გა­ვა­კე­თებთ, რათა სა­ერ­თა­შო­რი­სო სა­ა­გენ­ტოს სპე­ცი­ა­ლის­ტე­ბი ზა­პო­რო­ჟი­ეს ატო­მურ ელექტრო­სად­გურ­ზე შე­ვიდ­ნენ და შე­ა­ფა­სონ უკ­რა­ი­ნის დესტრუქ­ცი­უ­ლი ქმე­დე­ბე­ბი” – მა­რია ზა­ხა­რო­ვა

წყარო: ambebi.ge

Leave a Reply

Menu Title