აშშ-ის ხაზინამ Chevron-ს ვენესუელადან ნავთობის იმპორტის უფლება მისცა

აშშ-ს ფინანსთა სამინისტრომ ამერიკულ სანავთობო კომპანია Chevron-ს ვენესუელადან ნავთობის იმპორტის უფლება მისცა.

სამინისტროს გადაწყვეტილება წარმოადგენს ვენესუელისთვის დაწესებული სანქციების შემსუბუქებას და ამერიკულ კომპანიას ვენესუელური ნავთობის იმპორტირებასთან ერთად მისი მოპოვებიც უფლებაც ექნება.

გარდა ამისა, Chevron-ისთვის მიცემული ლიცენზია ითავალისწინებს ნავთობწარმოებისთვის განკუთვნილი სხვადასხვა ტიპის გამზავებელი მასალის, კონდენსატებისა და თხევადი გაზის მიწოდების შესაძლებლობასაც.

მიუხედავად ამისა, კვლავ ნარჩუნდება რამდენიმე მნიშვნელოვანი შეზღუდვა, მათ შორის Chevron-ს კვლავ აკრძალული აქვს გადასახადების გადახდა ვენეუსელას ცენტრალური მთავრობისთვის და ასევე ნებისმიერი სახის დივიდენდების გაცემა იმ კომპანიებისთვის, რომლებშიც მაჟორიტარულ წილს ვენესუელას სახელმწიფო სანავთობო კომპანია PDVSA ფლობს.

წყარო: realpolitika.ge

Leave a Reply

Menu Title