ელექტროენერგია
გიორგი ფანგანმა მონაწილეობა მიიღო ელექტროენერგეტიკული ბაზრების დაწყვილების შესახებ გამართულ მაღალი დონის შეხვედრაში

საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის (სემეკ) წევრმა, გიორგი ფანგანმა მონაწილეობა მიიღო ელექტროენერგეტიკული ბაზრების დაწყვილების შესახებ ევროპის ენერგეტიკის მარეგულირებელთა საბჭოს (CEER) მიერ EU4Energy-ს ფარგლებში გამართულ მაღალი დონის შეხვედრაში, რომელიც პორტუგალიაში, ქ. ლისაბონში გაიმართა. გიორგი ფანგანმა სიტყვით გამოსვლისას ისაუბრა რეგიონული ბაზრის ფორმირების პერსპექტივებისა და აღნიშნულ პროცესში საქართველოს როლზე.  „ელექტროენერგიის ბაზრების დაწყვილება წარმოადგენს ტრანსასაზღვრო სიმძლავრეების ეფექტური გადანაწილების მნიშვნელოვან შესაძლებლობას, რომლის საშუალებითაც ბაზრებს შორის ელექტროენერგიის ურთიერთგაცვლით ხდება ენერგიაზე მიწოდებისა და მოთხოვნის დაბალანსება. საქართველოში მიმდინარე ენერგეტიკული ბაზრის რეფორმა, რომელიც ეფუძნება ევროპულ პრინციპებსა და სტანდარტებს, გულისხმობს კონკურენტუნარიანი და ღია პრინციპების ჩამოყალიბებას, რაც ხელს შეუწყობს ქვეყნის ელექტროენერგეტიკული ბაზრის სხვა ბაზრებთან წარმატებულ ინტეგრაციასა და ბაზრების დაწყვილების პროცესის ეფექტიანობას.  მოგეხსენებათ, მიმდინარეობს მუშაობა შავი ზღვის წყალქვეშა კაბელის პროექტზე, რომელიც ითვალისწინებს მაღალი ძაბვის გადამცემი ქსელის მოწყობას საქართველოსა და ევროპის ელექტროენერგეტიკული ქსელების დაკავშირების მიზნით.კერძოდ, 1155 კილომეტრი სიგრძის კაბელი დაუკავშირდება რუმინეთს, რაც სამხრეთ-აღმოსავლეთ ევროპასა და რუმინეთს საშუალებას მისცემს ისარგებლონ გაზრდილი საექსპორტო შესაძლებლობებით და ელექტროენერგიის ბაზრის საათობრივი ფასების გათვალისწინებით განახორციელონ ელექტროენერგიით ვაჭრობა. აღნიშნული პროექტი კიდევ უფრო წაახალისებს ენერგეტიკული უსაფრთხოების გაუმჯობესებასა და ბაზრების ინტეგრაციის პროცესს. საქართველო მზადაა გადადგას მნიშვნელოვანი ნაბიჯები ენერგეტიკული ბაზრების დაწყვილებისა და ევროპის ერთიან ენერგეტიკულ ბაზართან დაკავშირებისთვის“, - განაცხადა გიორგი ფანგანმა.

ნეტო-აღრიცხვის ქსელში ჩართული მიკროსიმძლავრის ელექტროსადგურების რაოდენობა გაიზარდა

განახლებადი ენერგიების განვითარების ხელშეწყობის მიზნით, საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის (სემეკ) მიერ დანერგილ ნეტო-აღრიცხვის პროგრამაში ჩართული მიკროსიმძლავრისელექტროსადგურების რაოდენობა გაიზარდა.  ბოლო  მონაცემებით, ნეტო-აღრიცხვის ქსელში ჩართულია1254 სადგური, ხოლო ჯამური დადგმული სიმძლავრე 77მეგავატს შეადგენს. მათ შორის, სს „თელასის“ ქსელში ჩართულია 334 სადგური ჯამური დადგმული სიმძლავრით 28 მგვტ, სს „ენერგო პრო ჯორჯიას“ ქსელში  - 920 სადგური, ჯამური დადგმული სიმძლავრით - 49 მგვტ. სემეკის რეგულაციების შესაბამისად, მომხმარებელს ან მომხმარებელთა ჯგუფს შეუძლია ელექტროენერგია გამოიმუშაოს განახლებადი ენერგიების გამოყენებით, ხოლო ჭარბად გამომუშავებული ენერგია მიყიდოს გამანაწილებელი ქსელის მფლობელ კომპანიას. ნეტო-აღრიცხვა არ წარმოადგენს სამეწარმეო საქმიანობას და ჭარბი ელექტროენერგიის რეალიზაციიდან მიღებული შემოსავალი გათავისუფლებულია საშემოსავლო გადასახადისგან.  

სემეკმა “ენერგო პრო ჯორჯია” უსაფრთხოებისა და ექაპლუატაციის ნორმების დარღვევის გამო დააჯარიმა

საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელმა ეროვნულმა კომისიამ (სემეკ) ექსპლუატაციისა და უსაფრთხოების ნორმების დარღვევის გამო სს “ენერგო პრო ჯორჯია” დააჯარიმა. კომპანიას სახელმწიფო ბიუჯეტის სასარგებლოდ 75 000 ლარის გადახდა დაეკისრა და გამოვლენილი დარღვევების აღმოსაფხვრელად ვადა განესაზღვრა.სემეკის მიერ ჩატარებული მონიტორინგის საფუძველზე გამოიკვეთა, რომ  სს „ენერგო-პრო ჯორჯიას" დარღვეული ჰქონდა საინვესტიციო გეგმითა და გამანაწილებელ ქსელთან ახალი მომხმარებლების მიერთების მიზნით გათვალისწინებული სამუშაოების ექსპლუატაციისა და უსაფრთხოების ნორმები, რაც წარმოადგენს სალიცენზიო პირობების დარღვევას.სს “ენერგო პრო ჯორჯიას” მიერ ექსპლუატაციისა და უსაფრთხოების ნორმების დარღვევების განმეორებით დაფიქსირების შემთხვევაში, კომპანიის წინააღმდეგ გამოყენებული იქნება გაორმაგებული ჯარიმა.

“ენერგო-პრო ჯორჯია” სემეკმა კვლავ უსამართლოდ დააჯარიმა - მიხეილ ბოცვაძე

“სამწუხაროდ, კვლავ უმაღლესი ფინანსური ჯარიმა დაეკისრა სს “ენერგო-პრო ჯორჯია ჰოლდინგში“ შემავალ ქსელურ კომპანიას. გადაწყვეტილებას ცალსახად უსამართლოდ და დაუსაბუთებლად მივიჩნევთ. მას რა თქმა უნდა, სასამართლოში გავასაჩივრებთ, დადგენილი წესით და სრულიად დარწმუნებულნი ვართ, რომ ობიექტური განხილვის შედეგად, აუცილებლად გაუქმდება“ - აცხადებს “ენერგო-პრო ჯორჯია ჰოლდინგის“ დირექტორთა საბჭოს თავმჯდომარე მიხეილ ბოცვაძე.კომპანიის მიერ გავრცელებულ განცხადებაში ნათქვამია, რომ ენერგეტიკისა მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის მიდგომები მეტად შემაშფოთებელი და დამაფიქრებელია, რაც ჯარიმებს უკავშირდება.“საგულისხმოა, რომ უკანასკნელი 11 წლის განმავლობაში, კომპანია სულ ორჯერ იყო დაჯარიმებული ჯამური თანხით 30000 ლარი. ხოლო უკანასკნელი მხოლოდ 11 თვის განმავლობაში კომპანია უკვე მესამეჯერ სანქცირდება თანხით - 225 ათასი ლარი. მეორეს მხრივ, ხაზგასასმელია კიდევ ერთი საყურადღებო პროცესი: მარეგულირებელი კომისიის მოთხოვნით უკვე ინიცირებულია კანონპროექტი, რომლის მიხედვითაც, ფინანსური სანქციის მაქსიმალური ოდენობა 75-დან 500 ათას ლარამდე ზრდა იგეგმება. შესაბამისად, ვიღებთ შემდეგ სურათს - გაურკვეველ მიზეზთა გამო, დრამატულად გახშირდა ფინანსური ჯარიმის გამოყენება, ჯარიმები უსამართლო და არაადეკვატურია, იგეგმება ფინანსური სანქციების ოდენობის ზრდა 7-ჯერ. საგულისხმოა, რომ მსგავსი სიდიდის (500 ათასი ლარი) ფინანსური სანქცია არც საქართველოში და არც ევროპული ქვეყნების მარეგულირებლების შემთხვევაში არ არსებობს, იმგვარ დარღვევებზე, რაც თითქოს, აღმოჩენილი იქნა ჩვენს შემთხვევაში“ - ამბობს მიხეილ ბოცვაძე. მისივე თქმით, მიუხედავად უსამართლო-დისკრიმინაციული დამოკიდებულებისა, არაერთი ხელის შემშლელი ფაქტორისა, გასულ წლებში გადატანილი თავდასხმებისა თუ ფინანსური კრიზისებისა, კომპანია ამ ეტაპზე მიდგომებს არ ცვლის.“განვაგრძობთ ჩვეულ რეჟიმში ინვესტირებას და ჩვენი მომსახურების ხარისხის გაუმჯობესებას, რამეთუ ვაცნობიერებთ “ენერგო-პრო ჯორჯიას“ მნიშვნელობას ენერგეტიკის დარგისთვის და რომ წარმოვადგენთ ერთ-ერთ უმსხვილეს ევროპულ ინვესტორს თუ დამსაქმებელს ქვეყანაში“ - აცხადებს “ენერგო-პრო ჯორჯია ჰოლდინგის” დირექტორთა საბჭოს თავმჯდომარე მიხეილ ბოცვაძე.

კომპანია "ფერი" ენერგეტიკულ პროექტებს მხარდაჭერის მექანიზმების გარეშე განახორციელებს

კომპანია „ფერი“ გეგმავს ენერგეტიკული პროექტები მხარდაჭერის მექანიზმის გარეშე განახორციელოს. როგორც „ბიზნესპარტნიორს“ კომპანიის აღმასრულებელმა დირექტორმა ლაშა იორდანიშვილმა განუცხადა, რამდენიმე ჰიდროელექტროსადგურის პროექტი უკვე მიმდინარე ეტაპზეა.„რაჭაში ვახორციელებთ სორგითის პროექტს, რომელიც 30 მგვტ-იანია, სვანეთში - ხუმფრერის პროექტს, რომელიც ასევე, 30 მგვტ-იანია. რამდენიმე დღეში კი, ალბათ, ახალ მემორანდუმს გავაფორმებთ სახელმწიფოსთან და ასევე, მხარდაჭერის სქემის გარეშე საკმაოდ მნიშვნელოვანი სიმძლავრის მშენებლობას დავიწყებთ. საუბარია 100 მგვტ-ზე მეტი დადგმული სიმძლავრის ჰიდროელექტროსადგურის პროექტზე“ - აცხადებს ლაშა იორდანიშვილი „ბიზნესპარტნიორთან“.ამასთან, მისივე თქმით, მხარდაჭერის მექანიზმის არსებობა ძალიან მნიშვნელოვანია, თუმცა, ამ მექანიზმს კრიტიკოსებიც ეყოლება.„საქმე ისაა, რომ ენერგეტიკა არ იანგარიშება ერთი და ორი დღით, როდესაც ამ დარგს ენდობი, ენერგეტიკა 10-15 წლიან პერსპექტივაზე უნდა გაითვალოს. ჩვენთვის, მაგალითად, ჰიდროს კუთხით ამ მექანიზმში არც მიგვიღია მონაწილეობა, რადგან, როდესაც სადგური 4-5 წლის შემდეგ შევა ექსპლუატაციაში, დარწმუნებული ვარ, რომ ის კომპანია 5 წლის შემდეგ არც კი გააგრძელებს ამ მექანიზმში მონაწილეობას - იმდენად გაზრდილი იქნება მოხმარება და იმდენად შეცვლილი იქნება რეალობა დღევანდელთან შედარებით. თუმცა, ეს მხარდაჭერის მექანიზმები ძალიან მნიშვნელოვანია დარგში დამწყები მოთამაშეებისთვის, მცირე სიმძლავრეებისთვის ან იმ სადგურებისთვის, რომლებიც კომპლექსურია, რთულია და საჭიროა საბანკო-დაფინანსებადი გახდეს ესა თუ ის პროექტი.დიდწილად, ეს მიმზიდველი არის მზისთვის, ქარისთვის. რაც შეეხება ჰიდროს, ვაპირებთ რამდენიმე პროექტი მხარდაჭერის სქემის გარეშე განვახორციელოთ და ვიყოთ მაგალითები ბაზარზე სხვა მოთამაშეებისთვის. თუმცა, ხაზგასმით ვაცხადებთ, რომ ეს ძალიან მნიშვნელოვანია მცირე სადგურებისთვის და დაეხმარება ახლად შემოსულ მოთამაშეებს, რომ თავი უფრო დაცულად იგრძნონ“ - ამბობს ლაშა იორდანიშვილი „ბიზნესპარტნიორთან“.სახელმწიფოს მიერ გამოცხადებული სიმძლავრის მეორე აუქციონი თებერვალში დასრულდა. მედიანური ტარიფები ეკონომიკის სამინისტროს ცნობით შემდეგია:ჰიდროელექტროსადგურები მოდინებაზე - 6,50 აშშ ცენტი; ქარის ელექტროსადგურები - 6,00 აშშ ცენტი; ქარის ელექტროსადგურები ბატარეებით - 8,60 აშშ ცენტი; მზის ელექტროსადგური - 5,60 აშშ ცენტი; მზის ელექტროსადგური ბატარეებით- 6,39 აშშ ცენტი; სხვა განახლებადები - 15,35 აშშ ცენტი."ბიზნესპარტნიორი"

"ენერგეტიკის განვითარების ფონდმა", Masdar-მა და ერთობლივმა საწარმომ საპარტნიორო შეთანხმება გააფორმეს

სს „საქართველოს ენერგეტიკის განვითარების ფონდის“ დირექტორი ჯაბა ხმალაძე, აბუ-დაბიში არაბთა გაერთიანებული საამიროების სახელმწიფო კომპანია Masdar-ის მიერ ორგანიზებულ მწვანე წყალბადის სამიტსა და წყლის რესურსების განვითარების, მზის, სუფთა ენერგიისა და მწვანე ენერგეტიკის დაფინანსების შესაძლებლობების პანელურ დისკუსიებს დაესწრო."ენერგეტიკის განვითარების ფონდის“ ცნობით, ჯაბა ხმალაძემ სამუშაო შეხვედრა გამართა არაბთა გაერთიანებული საამიროების სახელმწიფო კომპანია Masdar-ის დირექტორთან მოჰამედ ჯამელ ალ რამაჰთან, სადაც მხარეებმა განიხილეს სს „საქართველოს ენერგეტიკის განვითარების ფონდისა“ და Masdar-ის ერთობლივი პროექტის „ახალი სამგორის მზის ელექტროსადგურის“ არსებული სტატუსი და დაგეგმეს სამომავლო ნაბიჯები, ამასთან, ხელი მოეწერა საპარტნიორო შეთანხმებას ფონდს, Masdar-სა და დაფუძნებულ ერთობლივ საწარმოს შორის.ღონისძიებაზე სიტყვით წარდგნენ გაერთიანებული სამეფოს ყოფილი პრემიერ მინისტრი ბორის ჯონსონი, მინისტერიალთა მომხსენებლები სხვადასხვა ქვეყნებიდან. World Future Energy Summit -ის ფარგლებში მიმდინარეობდა გამოფენა, სადაც 400-ზე მეტმა მსოფლიოს წამყვანმა ენერგეტიკულმა კომპანიამ მიიღო მონაწილეობა. აღნიშნულ ღონისძიებას 30 000-ზე მეტი ვიზიტორი სტუმრობდა.სს „საქართველოს ენერგეტიკის განვითარების ფონდი“ კომპანია Masdar-თან ერთად ახორციელებს 96 მგვტ. დადგმული სიმძლავრის მზის ელექტროსადგურის მშენებლობას. აღნიშნული პროექტის განხორციელება შეამცირებს იმპორტზე დამოკიდებულებას და მოახდენს ელექტროენერგიის მიწოდების ადგილობრივი წყაროების დივერსიფიკაციას, ამასთან, ხელს შეუწყობს განახლებადი ენერგიებისა და კლიმატის ცვლილებებთან დაკავშირებული მიზნების მიღწევას და ასოცირების ხელშეკრულებით აღებული ვალდებულების შესრულებას.

შემეცნებითი ტური „საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემაში“

„საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემა“ თბილისისა თუ რეგიონების სკოლების მოსწავლეებისთვის შემეცნებით ტურებს 2016 წლიდან ატარებს. ენერგეტიკის დარგის პოპულარიზაციის მიზნით, ამჯერად კომპანიამ ქალაქ ხაშურის მე-8 საჯარო სკოლის მოსწავლეებს უმასპინძლა.მოსწავლეებმა მოინახულეს ეროვნული სადისპეტჩერო ცენტრი, მოისმინეს ლექცია ქვეყნის ენერგეტიკის განვითარების საქმეში „საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემის“ როლისა და იმ მნიშვნელოვანი პროექტების შესახებ, რომლებსაც სსე ახორციელებს, ჩაუტარდათ პრეზენტაცია განახლებადი ენერგიის წყაროების განვითარების შესაძლებლობების შესახებ.სსე-ს ცნობით, უფროსკლასელები ასევე ეწვივნენ ქვესადგურს „ნავთლუღი 220“, გაეცნენ ელექტროგადამცემი ხაზებისა და ზოგადად ქვესადგურების ფუნქციონირების სპეციფიკას, ჩაერთნენ სხვადასხვა ელექტრომოწყობილობით ელექტროგადამცემი ხაზების შემოწმების პროცესში. დაათვალიერეს სსე-ის სასწავლო ცენტრი, სადაც მომავალი ენერგეტიკოსები უსასყიდლოდ გადიან სტაჟირებას შემდგომი დასაქმების პერსპექტივით.ენერგეტიკის სფეროში არსებულ მიღწევებსა და გამოწვევებზე ახალი თაობისთვის ინფორმაციის მიწოდებას სსე ერთ-ერთ პრიორიტეტად ასახელებს.შემეცნებითი ტურები კომპანიაში მთელი წლის განმავლობაშია დაგეგმილი.

“ბანკებთან მჭიდრო თანამშრომლობით შევუწყობთ ხელს განახლებადი წყაროების ენერგოპროექტებს“

მზად ვართ, განვიხილოთ სხვა მხარდამჭერი მექანიზმებიც, რომელიც კიდევ უფრო დააჩქარებს ენერგეტიკული პროექტების განხორციელებას - ამის შესახებ ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრმა განაცხადა, რომელიც „თიბისი კაპიტალის“ კვლევის „საქართველოს ელექტროენერგიის ბაზარი: სამომავლო პერსპექტივები" პრეზენტაციას დაესწრო.„ენერგეტიკის მხარდაჭერაზე ჩვენ მუდმივი დიალოგი გვაქვს კერძო სექტორთან. ბოლო დღეებშის განმავლობაში არაერთი შეხვედრა გაიმართა, სადაც ჩვენი მხარდაჭერის ძირითადი პრინციპები კერძო სექტორთან შევაჯერეთ, რათა უფრო ქმედითი იყოს ჩვენი მხარდაჭერა და რეალურად განხორციელებული პროექტები მივიღოთ დროში უფრო სწრაფად. ამიტომ, ჩვენ სხვადასხვა ღონისძიების ფარგლებში, ვაცნობთ სახელმწიფო ხედვას და ვაფიქსირებთ მკაფიო მხარდაჭერას ენერგეტიკული სექტორის განვითარების მიმართ. ინვესტორებისთვის ეს მნიშვნელოვანი მესიჯია.დღესაც, „თიბისი კაპიტალთან“ ერთად გვექნება მსჯელობა დაფინანსების წყაროებზე, რომ მაქსიმალურად მოკლე დროში შევძლოთ, პროექტები გადავიყვანოთ განხორციელების ეტაპზე. ვფიქრობ, სახელმწიფოს მხრიდან მხარდამჭერი მექანიზმი ფასის კუთხით, არის ძალიან ქმედითი, თუმცა ჩვენ ბიზნეს ასოციაციასთან საუბრისას განვაცხადეთ, რომ მზად ვართ, განვიხილოთ სხვა მხარდამჭერი მექანიზმებიც, რომელიც კიდევ უფრო დააჩქარებს ამ პროცესს. ამიტომ, აქტიური თანამშრომლობა, მათ შორის, საფინანსო სექტორთან ჩვენთვის მნიშვნელოვანია. „თიბისი კაპიტალი“ და „თიბისი ბანკი“ ზოგადად არის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი დამფინანსებელი ენერგეტიკის სფეროში და ჩვენ მჭიდრო თანამშრომლობით ვფიქრობთ, ბანკებთან ერთად შევუწყობთ ხელს განახლებადი წყაროების ენერგოპროექტებს“ - აღნიშნა ლევან დავიტაშვილმა ჟურნალისტებთან საუბრისას.

ელექტროენერგიის მოხმარების გრძელვადიანი ტენდენცია მზარდია - "თიბისი კაპიტალი"

2015-2023 წლის პერიოდში, საქართველოში ელექტროენერგიის სექტორში ჯამურად 1.2 მილიარდი დოლარის ინვესტიცია განხორციელდა. ელექტროენერგიის ჯამური დადგმული  სიმძლავრე 549 მგვტ-ით გაიზარდა. დღევანდელი მდგომარეობით, საქართველოს ჰიდროენერგიის მაქსიმალური პოტენციალის 47%, ქარის ენერგიის - 2%, მზის ენერგიის კი 0% აქვს ათვისებული.ამის შესახებ აღნიშნულია "თიბისი კაპიტალის" ახალ პუბლიკაციაში „საქართველოს ელექტროენერგიის ბაზარი: სამომავლო პერსპექტივები".ანგარიშში აღნიშნულია, რომ ელექტროენერგიის მოხმარების გრძელვადიანი ტენდენცია მზარდია. 2023 წელს მოხმარება, ძირითადად, მსხვილი კონტრაქტორების ხარჯზე შემცირდა, რაც ეპიზოდურ მოვლენას წარმოადგენს."სექტორებში ყველაზე მეტ ელექტროენერგიას მეტალურგია მოიხმარს. 2023 წელს მეტალურგიის შემდეგ, ყველაზე მეტი ელექტროენერგია წარმოების სექტორმა, კრიპტოინდუსტრიამ, წყალმომარაგებამ და სატრანსპორტო ინდუსტრიამ მოიხმარეს. თუმცა მეტალურგიასა და კრიპტოინდუსტრიაში ელექტროენერგიის მოხმარებამ, 2022-2023 წლებში, წინა წლებთან შედარებით, მნიშვნელოვნად იკლო. მეტალურგიის სექტორში კლება, რეგიონში გეოპოლიტიკური მდგომარეობის გაუარესებით და გლობალურად ფასების კლებით აიხსნება. კრიპტოინდუსტრიაში მოხმარების შემცირება კი, მსხვილი კომპანიების ქართული ბაზრიდან გასვლითაა გამოწვეული. დღეისთვის, ელექტროენერგიის ჯამური დადგმული სიმძლავრე დაახლოებით 4,600 მეგავატს შეადგენს. 2017 წლიდან, გარანტირებული სიმძლავრის შესყიდვის ტარიფებზე - PPA-ზე მორატორიუმის გამოცხადების შედეგად, დარგში ინვესტირება შენელდა. ახალი მხარდამჭერი მექანიზმი კი დარგის გააქტიურებას გამოიწვევს.2023 წელს ქვეყანაში გამომუშავებული ელექტროენერგიის 74% ჰიდროსადგურებმა, 26% - თბოსადგურებმა, 4.6% კი ქარის სადგურებმა გამოიმუშავეს. 2015-2023 წლებში, ჰიდროგენერაცია 28%-ით, თბოგენერაცია კი 42%-ით გაიზარდა. ზრდებს შორის სხვაობა განახლებადი რესურსების დამატებით საჭიროებაზე მიანიშნებს" - აცხადებს "თიბისი კაპიტალი".

ენერგოსექტორი ნაკლებად ხდება იმპორტზე დამოკიდებული, გენერაციის მზარდი წილი კი, ექსპორტზე გადის - TBC კაპიტალი

ბოლო წლებში, საქართველოს ენერგოსექტორი ნაკლებად ხდება იმპორტზე დამოკიდებული და გენერაციის მზარდი წილი გადის ექსპორტზე. 2023 წელს გენერაციის 10% გავიდა ექსპორტზე. იმპორტის წილმა მოხმარებაში კი 6% შეადგინა, რაც 2022 წელს 11% იყო.ამის შესახებ აღნიშნულია "თიბისი კაპიტალის" ახალ პუბლიკაციაში „საქართველოს ელექტროენერგიის ბაზარი: სამომავლო პერსპექტივები".ანგარიშის თანახმად, ელექტროენერგიის ბაზრის მომავალს შემდეგი მოვლენები და ტენდენციები განსაზღვრავს: საქართველოს ენერგოდამოუკიდებლობის და მდგრადი განვითარების მიზნები; ელექტროენერგეტიკული ბირჟა; ევროკავშირთან ინტეგრაცია; მსოფლიოში ელექტრონულ მოწყობილობებსა და ელექტროავტომობილებზე მოთხოვნის ზრდა; გეოპოლიტიკური დაძაბულობა და ევროპის ენერგოდამოუკიდებლობის საჭიროება; კლიმატის ცვლილება და მდგრადი ენერგო პოლიტიკა; მზის პანელების ფასის შემცირება/ტექნოლოგიების განვითარება და ელექტროენერგიით თვითუზრუნველყოფა.მაღალი ეკონომიკური აქტივობა ელექტროენერგიაზე მოთხოვნას  ზრდის. პროგნოზის მიხედვით, 2024 წელს ელექტროენერგიის მოხმარება წლიურად 5.1%-ით გაიზრდება. მოხმარების ზრდის განმაპირობებელი ფაქტორებია: შემოსავლების ზრდა, საცხოვრებელი პირობების გაუმჯობესება, ოჯახის ზომის შემცირება, ურბანიზაცია; საქართველოს სატრანსპორტო დერეფნის გააქტიურება; ელექტრონული მოწყობილობების მზარდი მოხმარება.2026 წლისთვის, ელექტროენერგიის გამომუშავება 16.3 ტვტ. საათს მიაღწევს, ძირითადად, ჰიდროენერგიის ხარჯზე.რაც შეეხება ექსპორტის პოტენციალს - საქართველოს მეზობელ ქვეყნებთან ენერგიის სტაბილური მიმოცვლის შესაძლებლობები აქვს, რაც მომდევნო წლებში კიდევ უფრო მეტად გაძლიერდება. თურქეთის ბაზარზე მოსალოდნელია მოთხოვნის უფრო სწრაფად ზრდა, ვიდრე გამომუშავების, რაც იმპორტის დამატებით საჭიროებას შექმნის.მომდევნო 3 წელიწადში, საქართველოში ელექტროენერგიის ჯამური საექსპორტო პოტენციალი 2.5 ტვტ. საათს გადააჭარბებს.