ნავთობპროდუქტები
ერაყმა ნავთობისა და გაზის 29 საძიებო პროექტი სალიცენზიოდ გამოიტანა

ერაყმა თავისი ნავთობისა და გაზის უზარმაზარი რეზერვუარების განსავითარებლად, 29 საძიებო პროექტი სალიცენზიოდ გამოიტანა. მიზანია, მილიარდობით დოლარის ინვესტიციების მოზიდვა და ენერგიის ახალი მარაგების აღმოჩენაა.საძიებო ბლოკები 12 პროვინციაში, ძირითადად, ცენტრალურ და სამხრეთ ერაყშია განთავსებული და ამასთან, პირველად მოიცავს ოფშორულ საძიებო ბლოკს არაბეთის ყურის ერაყის წყლებში.ამ დროისთვის, ქვეყნის ნავთობის სამინისტროს ცნობით, ყველაზე დაბალი შეთავაზების შემდეგ, ჩინურმა Zhongman Petroleum and Natural Gas Group (ZPEC)603619.SS-მა მოიპოვა უფლება იმუშაოს აღმოსავლეთ ბაღდადის საბადოს ჩრდილოეთი ნაწილში და შუა ევფრატის საბადოში, რომელიც გადაჭიმულია სამხრეთ ნაჯაფისა და კარბალას პროვინციებში. აღმოსავლეთ მაისანის პროვინციაში, დიმას ნავთობის საბადოზე კი, ერაყის KAR Group-მა გაიმარჯვა.საუდის არაბეთის შემდეგ, OPEC-ის სიდიდით მეორე მწარმოებელმა ერაყმა, ლიცენზირების რაუნდი ბოლოს 2018 წელს გამართა, რაც მთლიანობაში, მეხუთე რაუნდი იყო.„მეხუთე პლუს“ ლიცენზირების რაუნდი კი, მოიცავს ამ რაუნდიდან დარჩენილ ბევრ პროექტს და ახალ, მეექვსე რაუნდს, 14 პროექტით - თქვა ერაყის ნავთობის მინისტრმა ჰაიან აბდელ-განმა.დაგეგმილი რაუნდისთვის წინასწარი კვალიფიკაცია 20-ზე მეტმა კომპანიამ გაიარა. მათ შორის არიან ევროპული, ჩინური, არაბული და ერაყული ჯგუფები, მაგრამ არ ფიგურირებენ შეერთებული შტატების ძირითადი ნავთობკომპანიები.ბოლო წლებში ერაყმა ნავთობის მოპოვების სიმძლავრე დღეში 3 მილიონიდან დაახლოებით, 5 მილიონ ბარელამდე (bpd) გაზარდა. თუმცა, გიგანტების მხრიდან, როგორიცაა Exxon Mobil Corp და Royal Dutch Shell Plc რამდენიმე პროექტის დატოვება ცუდი შემოსავლის გამო, ნიშნავს, რომ მომავალი ზრდა გაურკვეველია.ამასთან, საბადოების განვითარება შენელდა გარემოსდაცვით, სოციალურ და მმართველობით კრიტერიუმებზე ინვესტორების მზარდი ფოკუსირების გამოც.

“ნავთობისა და გაზის მოპოვება, ტრანსპორტირება, გადამუშავება და გამოყენება” - ახალი ნაშრომი ნავთობისა და გაზის საკითხებზე

“ნავთობისა და გაზის მოპოვება, ტრანსპორტირება, გადამუშავება და გამოყენება” - ასე ჰქვია პროფესორ თეიმურაზ გოჩიტაშვილის ახალ ნაშრომს, სადაც ვრცლად არის განხილული ნავთობ-და გაზსადენების დაპროექტების, მშენებლობისა და ექსპლუატაციის საკითხები, რაც განპირობებულია საქართველოს, როგორც რეგიონის წამყვანი სატრანზიტო ქვეყნის პოზიციონირებით საერთაშორისო ნავთობ-გაზის ინდუსტრიაში და შესაბამისად, აღნიშნული საკითხებით მკითხველის დაინტერესებით.ავტორის განმარტებით, მსგავსი შინაარსის ტრადიციული გამოცემებისგან განსხვავებით, მასში ვრცლად არის წარმოდგენილი წყალბადის წარმოების, შენახვა-ტრანსპორტირებისა და ენერგეტიკაში გამოყენებისა და ატმოსფეროში წიაღისეული საწვავის წვის შედეგად ემიტირებული სათბურის გაზების შემცირების ძირითადი ასპექტები. აგრეთვე, საკითხები მოიცავს სახელშეკრულებო ურთიერთობებს ნავთობისა და გაზის ინდუსტრიაში, საქართველოს ნავთობისა და გაზის ინდუსტრიის მდგომარეობისა და განვითარების მიმოხილვას.ნაშრომი განკუთვნილია ნავთობისა და გაზის ინდუსტრიაში დასაქმებული მენეჯერებისა და სპეციალისტებისათვის, აგრეთვე ნავთობისა და გაზის მოპოვება/გამოყენების პროცესების ზოგადი საფუძვლებით დაინტერესებული მკითხველთა ფართო წრისა და პროფილური უმაღლესი სასწავლებლების სტუდენტებისათვის. გამოყენებული ლიტერატურის ჩამონათვალი მოიცავს როგორც ნავთობ-გაზის ინდუსტრიის ფუნდამენტური ცოდნის შემცველ, ისე თანამედროვე ტექნოლოგიებისა და ტენდენციების შესახებ ინფორმაციას და დაეხმარება სამაგისტრო და სადოქტორო საფეხურის სტუდენტებს ძირითადი მიმართულებების მიხედვით სისტემატიზებული სამეცნიერო-კვლევითი, ანალიზური და სტატისტიკური მასალების პირველწყაროების მოსაძიებლად.ნაშრომში მოცემული მასალების გამოყენება შეუძლიათ ენერგეტიკულ სექტორში ინვესტირებით დაინტერესებულ ბიზნესმენებს, აგრეთვე რეგიონული ეკონომიკისა და გეოპოლიტიკის საკითხებზე მომუშავე ექსპერტებსა და პოლიტიკოსებს საბაზისო ინფორმაციის გასაცნობად.ნაშრომი შეიცავს, აგრეთვე, ვრცელ ჩანართს ინგლისურ ენაზე (Introductory GUIDE into Georgian Oil and Gas Industry), რომელიც ყურადღებას ამახვილებს საქართველოს ნავთობისა და გაზის ინდუსტრიისათვის დამახასიათებელ სპეციფიკასა და განვითარების პერსპექტივებზე. ამ ინფორმაციის გაცნობა დაინტერესებულ უცხოენოვან მკითხველს ზოგად წარმოდგენას შეუქმნის ქვეყნის ენერგეტიკის ერთ-ერთ მნიშვნელოვან სექტორზე.„ნაშრომის განახლებული რედაქციის გამოცემის საჭიროება განაპირობა კოვიდ- პანდემიის შემდგომი და რუსეთ-უკრაინის ომის შედეგების მნიშვნელოვანმა ზეგავლენამ გლობალურ ეკონომიკაზე, მათ შორის ნავთობისა და გაზის ბაზრის მოთამაშეების პოზიციონირებაზე - კერძოდ, ნათელი გახდა, რომ არსებით ცვლილებას მოითხოვს საერთაშორისო ბაზრების წიაღისეული ენერგეტიკული რესურსებით მომარაგების უკანასკნელი 20-30 წლის განმავლობაში დომინირებული, მაქსიმალურ ფინანსურ მოგებაზე ორიენტირებული ტენდენცია, გარემოს დაცვისა და ენერგეტიკული უსაფრთხოების ზოგიერთი ფუნდამენტური პრინციპის უგულებელყოფის ფონზე“ - განმარტავს თეიმურაზ გოჩიტაშვილი.ბმული პუბლიკაციის ჩამოსატვირთად (ქართული):https://erekle.uk/teimuraz.../oil-and-gas-2024.ka.html(Eng.)https://erekle.uk/teimuraz.../oil-and-gas-2024.html

IMF-ის პროგნოზით, ისრაელ-ირანის ფართო კონფლიქტი ნავთობის ფასებს გაზრდის

საერთაშორისო სავალუტო ფონდი აცხადებს, რომ უფრო ფართო კონფლიქტი ისრაელსა და ირანს შორის, სავარაუდოდ, ენერგიაზე ფასების ზრდას გამოიწვევს. ორგანიზაციის მთავარი ეკონომისტის პიერ-ოლივიე გურინჩასის განცხადებით, ეს, თავის მხრივ, აიძულებს ცენტრალურ ბანკებს გაამკაცრონ მონეტარული პოლიტიკა ინფლაციის გასაკონტროლებლად.საერთაშორისო სავალუტო ფონდის „მსოფლიო ეკონომიკური პერსპექტივის“ „არასასურველი სცენარი“ ამბობს, რომ ნავთობის გლობალური ფასების 15%-იანი ზრდა, ასევე, წითელ ზღვაზე გართულებული ტრანსპორტირების გაზრდილი ხარჯები, სავარაუდოდ, გლობალურ ინფლაციას 0,7 პროცენტული პუნქტით გაზრდის.„ჩვენ შევხედეთ იმ სცენარს, რომელიც განიხილავს უფრო დიდ გეოპოლიტიკურ დაძაბულობას, რაც ნავთობის ფასების, ენერგეტიკული და ტრანსპორტირების ხარჯების ზრდას იწვევს. რაც აღმოვაჩინეთ არის ის, რომ ეს პროცესები გლობალურ ეკონომიკაში გამოიწვევს ფასების უფრო მაღალ ზეწოლას. ეს ნიშნავს უფრო მაღალ ინფლაციას და დაბალ გამომუშავებას. იმ შეფასებით, რაც ჩვენ გვაქვს, ნავთობის ფასების მდგრადი ზრდა დაახლოებით 15% იქნება, ინფლაციის ზრდა გლობალურად კი, დაახლოებით 0,7%. ჩვენ ჯერ არ ვართ ამ სცენარში, მაგრამ, ძალიან ყურადღებით ვაკვირდებით მას” - თქვა IMF-ის პრესკონფერენციაზე მთავარმა ეკონომისტმა.საერთაშორისო სავალუტო ფონდი 2024-2025 წლებში გლობალური მშპ-ს 3.2%-იან ზრდას პროგნოზირებს. ეს იგივე ტემპია, რაც 2023 წელს იყო.

ნავთობის და გაზის XI-H სალიცენზიო ბლოკზე გზშ მომზადდა

ნავთობის და გაზის XI-H სალიცენზიო ბლოკზე გარემოზე ზემოქმედების ანგარიში მომზადდა. სალიცენზიო ბლოკი ტერიტორიულად მოიცავს გარდაბნის, მარნეულის, რუსთავისა და საგარეჯოს მუნიციპალიტეტებს. სახელმწიფოსთან გაფორმებული პროდუქციის წილობრივი განაწილების ხელშეკრულებისა და ნავთობისა და გაზის რესურსებით სარგებლობის გენერალური ლიცენზიის საფუძველზე, ამ ტერიტორიაზე ნავთობის და გაზის ოპერაციებს ახორციელებს უცხოური საწარმოს Georgia Oil & Gas Limited-ის ფილიალი საქართველოში.მისი დაკვეთით კონსულტანტი კომპანია შპს „გარემოსდაცვითი და შრომის უსაფრთხოების საგანმანათლებლო და საკონსულტაციო ცენტრი-ეკომეტრი“ ამზადებს ზემოაღნიშნული სალიცენზიო ბლოკის მომცველი ტერიტორიის გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიშს (გზშ), რომლებიც შეიცავს ნავთობისა და გაზის ოპერაციების შედეგად გარემოზე პოტენციური ზემოქმედების ანალიზს.შეფასების ანგარიშის საჯარო განხილვა გაიმართება 2024 წლის 25 მარტს 14 საათზე გარდაბნის მუნიციპალიტეტის მერიაში.ნავთობის და გაზის სააგენტოს ცნობით, საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესის შესაბამისად გზშ-ის ანგარიში ხელმისაწვდომია საზოგადოების ნებისმიერი წარმომადგენლისთვის. დოკუმენტის ელექტრონული ვერსია განთავსებულია ნავთობის და გაზის სახელმწიფო სააგენტოს  ფეისბუქ გვერდზე (ნავთობისა და გაზის სახელმწიფო სააგენტო/State Agency of Oil and Gas), გარდაბნის (gardabani.gov.ge), საგარეჯოს (sagarejo.gov.ge), მარნეულისა (marneuli.gov.ge) და რუსთავის (rustavi.gov.ge) მუნიციპალიტეტების ოფიციალურ ვებ-გვერდებზე, ასევე მოთხოვნის შემთხვევაში სააგენტოსა (ქ.თბილისი, სანაპიროს ქ.№2) და ზემოაღნიშნული მუნიციპალიტეტების მერიებში ხელმისაწვდომია გზშ-ის ანგარიშის ნაბეჭდი ეგზემპლარი.საზოგადოებას უფლება აქვს გზშ-ის ანგარიშის განთავსებიდან 40 სამუშაო დღის ვადაში სააგენტოს წარუდგინოს მოსაზრებები და შენიშვნები გზშ-ის ანგარიშთან დაკავშირებით (წერილობით; საჯარო განხილვის დროს; ელექტრონული საშუალებით, თუ ის იძლევა ავტორისა და გამომგზავნის სარწმუნო იდენტიფიცირების საშუალებას).

BP მეოთხე კვარტალში $3 მლრდ-ის მოგების შესახებ აცხადებს და აქციების უკან გამოსყიდვას აჩქარებს

BP მეოთხე კვარტალში 3 მილიარდი დოლარის მოგების შესახებ აცხადებს. აღნიშნული მოგება პროგნოზს აღემატება, რაც ამ პერიოდში გაზზე გაძლიერებულმა ვაჭრობამ განაპირობა. ამასთან, კომპანიამ თავისი სტრატეგიის მიმართ ნდობის განმტკიცების ნიშნად, აქციების უკან გამოსყიდვის ტემპი გაზარდა და ამით უპასუხა იმ ინვესტორებს, რომლებმაც კომპანიის სტრატეგია ეჭვქვეშ დააყენეს.BP-ის აქციები 5%-ზე მეტით გაიზარდა ლონდონის ადრეულ ვაჭრობაში. ენერგეტიკული გიგანტის 2023 წლის მოგებამ ჯამში, 13,8 მილიარდ დოლარს მიაღწია, რაც წინა წელთან შედარებით განახევრებული მაჩვენებელია, ნავთობისა და გაზის ფასების შემცირების და გადამუშავების მოგების მარჟის შესუსტების გამო.თუმცა, მეოთხე კვარტლის მაღალი მოგება ერთგვარი გამარჯვება იქნება კომპანიის აღმასრულებელი დირექტორის მიურეი ოჩინკლოსისთვის, რადგან კომპანიამ წინა ორი კვარტლის მოგების პროგნოზი ვერ გაამართლა.ოჩინკლოსი მუდმივი აღმასრულებელი დირექტორი იანვარში გახდა, მანამდე კი, სექტემბერში, დროებით აღმასრულებელ დირექტორად წარადგინეს, მას შემდეგ, რაც ბერნარდ ლოუნი თანამდებობიდან მოულოდნელად გადადგა.ახალი აღმასრულებელი Reuters-თან აცხადებს, რომ BP ერთგული რჩება თავისი სტრატეგიის, რაც გულისხმობს ნავთობისა და გაზის მოპოვების შემცირებას და განახლებადი ენერგიის წყაროებისა და დაბალი ნახშირბადის ბიზნესის მკვეთრ ზრდას ათწლეულის ბოლოსთვის.

BP მესამე კვარტალში $3,3 მლრდ-იანი მოგების შესახებ აცხადებს

BP მესამე კვარტალში 3,3 მილიარდ დოლარი მოგების შესახებ აცხადებს.ეს მაჩვენებელი ანალიტიკოსების პროგნოზებს არ ჩამორჩება, რადგან ნავთობით ვაჭრობისა და გადამუშავების ძლიერი მარჟები გაზის სექტორში არსებული სუსტი შედეგებით კომპენსირდება. ამის გამო, კომპანიის აქციების ღირებულება იკლებს.ამასთან, კომპანიამ ჩამოწერა აშშ-ს ოფშორული ქარის პროექტის დიდი ნაწილი.ბრიტანულმა კომპანიამ შეინარჩუნა დივიდენდი - 7,27 ცენტი ერთ აქციაზე და გაახანგრძლივა 1,5 მილიარდი დოლარის აქციების გამოსყიდვის პროგრამა მომდევნო სამი თვის განმავლობაში. უცვლელი დატოვა გადახდის პოლიტიკა.BP-მ ნიუ-იორკის ოფშორული ქარის ელექტროენერგიის პროექტებზე 540 მილიონი აშშ დოლარის ჩამოწერის შესახებ მას შემდეგ განაცხადა, რაც ოფიციალურმა პირებმა კომპანიის მოთხოვნა არ დააკმაყოფილეს.BP ითხოვდა „უკეთეს პირობებს“ ინფლაციური ზეწოლისა და საქმიანობაში განცდილი დაყოვნების გამო.

ამერიკული ნავთობის გიგანტი Chevron-ი კონკურენტ Hess Corp-ის შეძენის შესახებ აცხადებს

ამერიკულმა ნავთობკომპანია Chevron Corp-მა კონკურენტ Hess Corp-ს შეძენის შესახებ განაცხადა. კორპორაცია Hess Corp-ის მთლიან აქციებს 53 მილიარდ დოლარად შეიძენს, რაც მის კონკურენციას Exxon Mobil-თან ახალ დონეზე აიყვანს.შეთანხმება აშშ-ს ენერგეტიკული სექტორის კონსოლიდაციაში მორიგი ნაბიჯი და Chevron-ს Exxon Mobil-თან ათანაბრებს - სულ ცოტა ხნის წინ Exxon დათანხმდა 60 მილიარდ დოლარად ეყიდა Pioneer Natural Resources, რაც მას დომინანტად აქცევს აშშ-ს შელფური ნავთობის ინდუსტრიაში. კორპორაციები ახლა ერთმანეთს უპირისპირდებიან მსოფლიოს ორ ყველაზე სწრაფად მზარდ ნავთობის აუზში - შელფურ ნაწილში და გაიანაში.Exxon Mobil-ის, Hess-ისა და ჩინური CNOO-ს უზარმაზარი აღმოჩენების შემდეგ, ბოლო წლებში გაიანა ნავთობის ერთ-ერთი მთავარი მწარმოებელი გახდა.ჯამურად, კომპანიები ორი ოფშორული გემიდან, 8 სხვადასხვა პროექტის ფარგლებში, დღეში 400 000 ბარელს აწარმოებენ.Hess Corp-ის ხელმძღვანელი ჯონ ჰესი, სავარაუდოდ, Chevron-ის დირექტორთა საბჭოს შეუერთდება მას შემდეგ, რაც გარიგება დაიხურება. გარიგების დახურვა 2024 წლის პირველ ნახევარშია ნავარაუდები.

საუდის არაბეთი და რუსეთი ნავთობის მიწოდების ნებაყოფლობით შემცირებას განაგრძობენ

საუდის არაბეთი და რუსეთი შეთანხმდნენ, ნავთობის მიწოდების ნებაყოფლობით შემცირება გააგრძელონ. შემცირება შეადგენს ერთობლივად 1,3 მილიონ ბარელ ნავთობის დღეში, ანუ გლობალური მოთხოვნის 1%-ზე მეტს, წლის ბოლომდე.საუდის არაბეთის ენერგეტიკის მინისტრმა, პრინცმა აბდულაზიზ ბინ სალმანმა რუსულ სატელევიზიო ინტერვიუში თქვა, რომ ნავთობის ბაზარზე აუცილებელია იყო „პროაქტიული“ და სცადო მისი დასტაბილურება. მისივე თქმით, ნავთობის მწარმოებლები სათანადოდ არ აფასებენ პროდუქციას.„სირთულეებისგან დასაცავად, პრევენციული ზომების მიღება აუცილებელია. რაც ჩვენ განგვასხვავებს ნებისმიერი სხვა ორგანიზაციისგან არის ის, რომ ჩვენ ყოველთვის პროაქტიულები ვიყავით. რაც უფრო ვიაქტიურებთ, მით უფრო მეტად დავაბალანსებთ ვითარებას. კოლექტიური ქმედებები ბევრად უფრო მომგებიანია, ვიდრე ამ საკითხებზე ინდივიდუალურად მუშაობა" - განაცხადა საუდის არაბეთის ენერგეტიკის მინისტრმა.რუსეთის ვიცე-პრემიერმა ალექსანდრე ნოვაკმა კი, იმავე ინტერვიუში თქვა, რომ რუსეთის შეთანხმებას OPEC+-თან სტაბილიზაციის ეფექტი ჰქონდა.„როგორც წესი, ჩვენ არ ვახსენებთ ზუსტ ციფრებს, რადგან ეს უმადური საქმეა. ჩვენი ამოცანაა არა ზუსტი ციფრების განსაზღვრა, არამედ ბალანსის უზრუნველყოფა და გრძელვადიანი გაგება, თუ როგორ განვითარდება ბაზარი. ბაზარი განსაზღვრავს ფასებს. მთავარი მიზანი ბაზრის სტაბილური მუშაობაა და ეს ჩვენი კოლექტიური ქმედებებით იქნება უზრუნველყოფილი“ - განაცხადა ნოვაკმა.

BP-ის პორტფელში 18 მლრდ ბარელი ნავთობის ეკვივალენტური რესურსია

BP-ის პორტფელში 18 მილიარდი ბარელი ნავთობის ეკვივალენტური რესურსია.კომპანიის მიერ გამოქვეყნებულ ინვესტორთა პრეზენტაციაში ნათქვამია, რომ ეს მოცულობა 2022 წლის დონეზე არსებული მონაცემებით, 20 წლიან გამომუშავებას უდრის და სრულად დააკმაყოფილებს ინვესტორების მოლოდინს ინვესტიციების ანაზღაურებასთან დაკავშირებით.ინვესტორის დღეს დროებითმა აღმასრულებელმა დირექტორმა მიურეი ოჩინკლოსმა უმასპინძლა და განაცხადა, რომ BP რჩება თავისი ფინანსური და ნახშირბადის შემცირების ამბიციების ერთგული.კომპანია მიზნად ისახავს 2050 წლისთვის ნულოვანი ნახშირბადის ემისიას მიაღწიოს და მილიარდობით ინვესტიცია განახორციელოს განახლებად და დაბალემისიურ ენერგიაში. თებერვალში, BP-მ შეცვალა ნავთობისა და გაზის მოპოვების გეგმები 2030 წლისთვის - ნაცვლად 40%-მდე შემცირებისა (2019 წლის გეგმით), მოპოვება მხოლოდ 25%-მდე შემცირდება.ინვესტორთა პრეზენტაციაში ასევე აღნიშნული იყო, რომ BP-მ გაზარდა 2030 წლისთვის ნავთობისა და გაზის ბიზნესებიდან მიღებული მოგების პროგნოზი (EBITDA) 2 მილიარდი დოლარით - 41-დან 44 მილიარდ დოლარამდე, ნავთობის საშუალო ფასით $70 ბარელზე.მეცნიერები ამბობენ, რომ მსოფლიომ 2030 წლისთვის სათბურის გაზების გამონაბოლქვი 43%-ით უნდა შეამციროს 2019 წლის მაჩვენებელთან შედარებით, რათა შეასრულოს 2015 წლის პარიზის შეთანხმების მიზანი და დათბობა 2 გრადუს ცელსიუსზე მაღალი არ იყოს.

რუსეთმა საწვავის ექსპორტზე, შეიძლება კვოტები შემოიღოს

რუსეთმა საწვავის ექსპორტზე, შეიძლება კვოტები შემოიღოს. ვიცე-პრემიერმა ალექსანდრ ნოვაკმა განაცხადა, რომ თუ გასულ კვირას დაწესებული ექსპორტის სრული აკრძალვა ქვეყანაში ბენზინზე და დიზელზე ფასების შემცირებას არ გამოიწვევს, კვოტების შემოტანა განიხილება.რუსეთის მთავრობის ინფორმაციით, ნოვაკმა რუსული ნავთობკომპანიების მენეჯერებთან შეხვედრაზე განაცხადა, რომ ბენზინისა და დიზელის ექსპორტის აკრძალვამ თავდაპირველად ადგილობრივ სასაქონლო ბირჟაზე ფასების დაცემა გამოიწვია, ამის შემდეგ, კი ფასები გაიზარდა.„ბენზინისა და დიზელის საწვავის ექსპორტის აკრძალვის შედეგად ბირჟაზე ფასების კლება ვნახეთ, ველით, რომ ფასების ეს შემცირება გადაეცემა მცირე საბითუმო და საცალო სეგმენტებს, ასევე სოფლის მეურნეობის მწარმოებლებს"- განაცხადა ნოვაკმა.ნავთობკომპანიებთან შეხვედრაზე მან ასევე თქვა, რომ გადაუდებელი ზომები მიიღონ ნავთობის მწარმოებლებისა და დამოუკიდებელი კომპანიების ბენზინგასამართ სადგურებზე საწვავის ფასების შესამცირებლად."საცალო ფასები მალე უნდა შემცირდეს. ფასის მატება მიუღებელია. თუ სიტუაცია არ შეიცვლება, მკაცრი მარეგულირებელი ზომები იქნება მიღებული“ - თქვა მან.კრემლმა და რუსეთის ენერგეტიკის სამინისტრომ საწვავის ექსპორტის აკრძალვის შესახებ 21 სექტემბერს გამოაცხადეს. ითქვა, რომ შეზღუდვა დარჩება, ვიდრე საწვავის შიდა ბაზარი არ დასტაბილურდება. ანალიტიკოსები ვარაუდობენ, რომ ის გაგრძელდება მანამ, სანამ რუსული მოსავალი და საწვავის პიკური მოთხოვნილება რამდენიმე კვირაში არ დასრულდება.აღსანიშნავია, რომ მანამდე, რუსეთმა სასუქების საზღვრისპირა გაყიდვებიც შეზღუდა.სასუქის ზოგიერთ ექსპორტზე მოსკოვმა დროებითი კვოტები 2021 წლის ბოლოს შემოიღო, რათა საკმარისი შიდა მიწოდება უზრუნველყოს. შეზღუდვა დღემდე ძალაშია.