ენერგოეფექტურობა
„პროექტის ფარგლებში ახალგაზრდებს ენერგეტიკის ირგვლივ არსებულ აქტუალურ თემებზე მივაწვდით ინფორმაციას“ - რას გულისხმობს ენერგეტიკის სასწავლო ცენტრისა და „იუნისეფის“ ახალი პროექტი

გაეროს ბავშვთა ფონდის (UNICEF) მხარდაჭერით საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელ ეროვნულ კომისიასთან (სემეკ) არსებულ ელიზბარ ერისთავის სახელობის ენერგეტიკის სასწავლო ცენტრში ახალი ინიციატივა იწყება, რომლის ფარგლებშიც განახლებადი ენერგიის შესახებ საქართველოს სხვადასხვა რეგიონის სკოლების მოსწავლეები აიმაღლებენ ცნობიერებას განახლებადი ენერგიის როლის შესახებ კლიმატის ცვლილებისა და ჰაერის დაბინძურების პრობლემების გადაჭრის საქმეში.ინიციატივის მიზანია მოსწავლე ახალგაზრდობაში განახლებადი ენერგიის, კლიმატის ცვლილებებისა და ჰაერის დაბინძურების პრობლემების შესახებ ინფორმირებულობის დონის გაზრდა, პრობლემების მოგვარების კუთხით შესაბამისი ცოდნისა და უნარების ჩამოყალიბების ხელშეწყობა. როგორც Energynews-თან საუბარში ენერგეტიკის სასწავლო ცენტრის დირექტორი ნუგზარ ბერიძე აცხადებს, აღნიშნული პროექტი გამოძახილია მეოთხე ენერგეტიკულ პაკეტთან არსებული თემების. მისივე თქმით, პროექტი ერთის მხრივ ხელს შეუწყობს დღეს არსებული მნიშვნელოვანი თემების გაცნობას, ხოლო მეორეს მხრივ ხელს შეუწყობს ენერგეტიკოსის პროფესიის პოპულარიზაციას.„როგორც ვიცით, ქვეყანაში მიმდინარეობს  მეოთხე ენერგეტიკული პაკეტის მოთხოვნების იმპლემენტაცია. აღნიშნული პაკეტი კი მოიცავს ბევრ სიახლეს, განსაკუთრებით განახლებადი ენერგიების ათვისების კუთხით. ასევე მომხმარებელთა აქტივობის გაზრდის კუთხითაც. მოგეხსენებათ, რომ ამ დირექტივაში არის აქტიური მომხმარებელი, თვითმომხმარებელი. აქედან გამომდინარე ეს პაკეტი გულისხმობს მომხმარებელთა აქტივობის გაზრდას, რომელიც ცხადია, ინფორმაციის მიწოდებისა და გათვიცნობიერების გარეშე ვერ მოხდება. ამდენად, ვფიქრობ, რომ იუნისეფთან თანამშრომლობა ჩვენთვის სასარგებლო იქნება. უნდა აღინიშნოს, რომ ჩვენ გვაქვს გარკვეული გამოცდილება იუნისეფთან თანამშრომლობის განსაკუთრებით დამამთავრებელი კლასის მოსწავლეებისთვის სხვადასხვა ტიპის თემატიკაზე ტრენინგების კუთხით და აქედან გამომდინარე შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ეს ის სეგმენტია, რომელიც ამ თემას ძალიან კარგად განავითარებს და ცხოვრებისეულ პრაქტიკაში გამოიყენებს“. - აღნიშნავს ნუგზარ ბერიძე.აღნიშნული პროექტში თბილისის სკოლებიც მოიაზრება თუ სხვა რეგიონების სკოლები?„სავარაუდოდ იქნება ჰიბრიდული სახის, რაც გულისხმობს როგორც თბილისის, ისე სხვა რეგიონის სკოლებში ტრენინგების ჩატარებას, თუმცა უფრო მეტად კონცენტრირებული ვიქნებით სხვა რეგიონებზე. ამ ეტაპზე ამ საკითხების დამუშავება მიმდინარეობს და ამის შემდეგ გახდება მოცემული ინფორმაცია ცნობილი“.რა სარგებელს მიიღებენ ახალგაზრდები მოცემული ტრენინგების გავლის შემდგომ?„პირველ რიგში, ჩვენ ვსაუბრობთ თაობაზე, რომელიც აკეთებს არჩევანს თავისი პროფესიული განვითარების თვალსაზრისით. გარდა ამისა ეს ადამიანები ძალიან აქტიურები არიან, რომლებიც იღებენ სხვადასხვა  ინფორმაციას და იყენებენ მას თავის მომავალ საქმიანობაში. შეგვიძლია ჩავთვალოთ, რომ ეს ის სეგმენტია, რომელიც ამ ცოდნას ყველაზე უკეთ გაავრცელებს და გამოიყენებს.  უნდა აღვნიშნოთ ისიც, რომ საქართველოში ძალიან დიდი დეფიციტი გვაქვს ენერგეტიკოსების კადრებში. ასეთი ტიპის ტრენინგები კი ზრდის ახალგაზრდებში პროფესიისადმი ინტერესს და მის პოპულარიზაციას ეწევა.რაც შეეხება თავად აქტიურ მომხმარებლებს. მოგეხსენებათ, რომ აქტიური მომხმარებლად ითვლება ის, ვინც ჩართულია ელექტროენერგეტიკული ბაზრის შემდგომ განვითარებაში. აქ ითვლება  მომხმარებელი, რომელსაც ენერგიის წარმოების საკუთარი წყარო აქვს და თავად მოიხმარს მას, ან მის რეალიზაციას ეწევა.  ასევე აქტიურად შემოდის ე.წ დამაგროვლებლების თემა, როდესაც მომხმარებელს შეიძლება ჰქონდეს ენერგიის დამაგროვებელი და ეს ენერგია გამოიყენოს როგორც საკუთარი მოხმარების გასაუმჯობესებლად, ისე სისტემას შეუწყოს ხელი რომ იყოს მაქსიმალურად მოქნილი. როგორც ვხედავთ, ძალიან ბევრი თემაა და მე ვფიქრობ ჩვენი ტრენინგ პროექტი საკმაოდ ნაყოფიერად ჩაივლის, სადაც მოსწავლეებს მივაწვდით დეტალურ ინფორმაციას ამ თემების ირგვლივ. ამისთვის ჩვენ შესაბამის ტრენერებს შევარჩევთ, რომლებიც კარგად არიან საქმეში ჩახედულნი და დიდი გამოცდილება აქვთ ახალგაზრდებთან ურთიერთობის  სავარაუდოდ ეს პროექტი უკვე გაზაფხულიდან დაიწყება“. - აცხადებს ნუგზარ ბერიძე.აქვე შეგახსენებთ, რომ პროექტი განხორციელდება სამეგრელო-ზემო სვანეთის, გურიის და იმერეთის რეგიონების მუნიციპალიტეტებში, 35 სკოლის 500-მდე მოსწავლისთვის. პროექტის ფარგლებში მოსწავლე ახალგაზრდებს ჩაუტარდებათ ტრენინგები და საჯარო ლექციები. პროექტის ხანგრძლივობაა 8 თვე.

ნეტო აღრიცხვის სისტემაში ჩართული ელექტროსადგურების რაოდენობა გაიზარდა

სემეკის მიერ დანერგილ ნეტო-აღრიცხვის სისტემაში ჩართული ელექტროსადგურების ჯამურმა დადგმულმა სიმძლავრემ 67 მეგავატი შეადგინა განახლებადი ენერგიების ათვისების ხელშეწყობის მიზნით, საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის (სემეკ) მიერ დანერგილ ნეტო-აღრიცხვის სისტემაში ჩართული მიკროსიმძლავრის ელექტროსადგურების რაოდენობა გაიზარდა. 2024 წლის იანვრის მონაცემებით, სისტემაში ჩართულია 1066 მიკროსიმძლავრის ელექტროსადგური. ქსელში ჩართული სადგურების ჯამური დადგმული სიმძლავრე 67 მეგავატია. ნეტო-აღრიცხვის სისტემაში ჩართული სადგურების უმეტესობა (98%) მზის ენერგიაზე მომუშავეა (მზის პანელები), ხოლო ქარისა და წყლის რესურსებზე მომუშავე მიკროსიმძლავრის ელექტროსადგურები 2%-ს შეადგენს.​1066 მიკროსიმძლავრის ელექტროსადგურიდან სს „თელასის“ გამანაწილებელ ქსელში ჩართულია - 319 ელექტროსადგური. აქედან, საყოფაცხოვრებო მიზნებისთვის - 175; ხოლო არასაყოფაცხოვრებო მიზნებისთვის- 144 სადგური. სს „ენერგო პრო ჯორჯიას“ გამანაწილებელ ქსელში ჩართულია - 747 ელექტროსადგური, საყოფაცხოვრებო მიზნებისთვის - 420; ხოლო არასაყოფაცხოვრებო მიზნებისთვის - 327 სადგური. სემეკის რეგულაციების შესაბამისად, საკუთარი მოხმარებისთვის, მომხმარებელს ან მომხმარებელთა ჯგუფს შეუძლია ელექტროენერგია გამოიმუშაოს განახლებადი ენერგიების - მზის, ქარის, წყლის ან ჩამდინარე წლის გამოყენებით. ჭარბად გამომუშავებული ენერგია მიაწოდოს გამანაწილებელი ქსელის მფლობელ კომპანიას. ნეტო-აღრიცხვა არ წარმოადგენს სამეწარმეო საქმიანობას და ჭარბად გამომუშავებული ელექტროენერგიის რეალიზაციიდან მიღებული შემოსავალი გათავისუფლებულია საშემოსავლო გადასახადისგან. მიკროსიმძლავრის ელექტროსადგურის დადგმული მაქსიმალურ სიმძლავრე 500 კილოვატს შეადგენს.

ენერგეტიკის სასწავლო ცენტრი და იუნისეფი იწყებენ თანამშრომლობას განახლებადი ენერგიის, კლიმატის ცვლილებისა და ჰაერის დაბინძურების პრობლემების გადაჭრის მიზნით

თბილისი, 12 თებერვალი, 2024 წელი. გაეროს ბავშვთა ფონდის (UNICEF) მხარდაჭერით საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელ ეროვნულ კომისიასთან (სემეკ) არსებულ ელიზბარ ერისთავის სახელობის ენერგეტიკის სასწავლო ცენტრში ახალი ინიციატივა იწყება, რომლის ფარგლებშიც განახლებადი ენერგიის შესახებ საქართველოს სხვადასხვა რეგიონის სკოლების მოსწავლეები აიმაღლებენცნობიერებას განახლებადი ენერგიის როლის შესახებ კლიმატის ცვლილებისა და ჰაერის დაბინძურების პრობლემების გადაჭრის საქმეში.  ინიციატივის მიზანია მოსწავლე-ახალგაზრდობაში განახლებადი ენერგიის, კლიმატის ცვლილებებისა და ჰაერის დაბინძურების პრობლემების შესახებ ინფორმირებულობის დონის გაზრდა, პრობლემების მოგვარების კუთხით შესაბამისი ცოდნისა და უნარების ჩამოყალიბების ხელშეწყობა.   პროექტი განხორციელდება სამეგრელო-ზემო-სვანეთის, გურიის და იმერეთის რეგიონების მუნიციპალიტეტებში, 35 სკოლის 500-მდე მოსწავლისთვის. პროექტის ფარგლებში მოსწავლე-ახალგაზრდებს ჩაუტარდებათ ტრენინგები და საჯარო ლექციები. პროექტის ხანგრძლივობაა 8 თვე.  აღსანიშნავია, რომ 2022 წელს, გაეროს ბავშვთა ფონდის (UNICEF) მხარდაჭერით ენერგეტიკის სასწავლო ცენტრში განხორციელდა პროექტი სახელწოდებით:  „სასმელი წყლის ხარისხისა და წყლის რესურსების შესახებ რეგიონების მოსწავლე-ახალგაზრდობის  ცნობიერების ამაღლება“. პროექტის შედეგად საქართველოს რეგიონების 300-ზე მეტმა ახალგაზრდამ  მიიღო ცოდნა წყლის რესურსებზე ზრუნვისა და დაცვის, ენერგოეფექტიანობისა და ენერგიის დაზოგვისსაკითხებზე.ენერგეტიკის სასწავლო ცენტრისშესახებ: საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელ ეროვნულ კომისიასთან (სემეკ) არსებული ელიზბარ ერისთავის სახელობის ენერგეტიკის სასწავლო ცენტრის მიზანია ელექტროენერგეტიკის, ბუნებრივი  გაზის, წყალმომარაგებისა და მელიორაციის სექტორების  აქტუალურ საკითხებზე საზოგადოების ცნობიერების ამაღლება, პროფესიული განვითარებისა და კვალიფიკაციის ამაღლებისთვის სპეციალური სასწავლო კურსების/პროგრამების განხორციელება, ქალთა ჩართულობის ზრდა ენერგეტიკის სექტორში, სკოლის მოსწავლეებისთვის საგანმანათლებლო პროექტების განხორციელება და სხვა. ენერგეტიკის სასწავლო ცენტრში დაინტერესებულ პირებს აქვთ შესაძლებლობა, კვალიფიკაციის ამაღლების მიზნით, გაიარონ სასწავლო კურსები ელექტროენერგეტიკის, ბუნებრივი გაზის, წყალმომარაგებისა და მელიორაციის, სატარიფო რეგულირების შესახებ.  გაეროს ბავშვთა ფონდის შესახებ: გაეროს ბავშვთა ფონდი (UNICEF) 70 წელზე მეტია მუშაობს მსოფლიოს ყველაზე რთულ რეგიონებში, რათა დაეხმაროს მსოფლიოს ყველაზე მოწყვლად ბავშვებს. 190-ზე მეტ ქვეყანასა და ტერიტორიულ ერთეულში, ჩვენ ვმუშაობთ ყოველი ბავშვისთვის ყველგან, რათა ავაშენოთ უკეთესი მსოფლიო ყველასთვის. იუნისეფი 20 წელზე მეტია ეხმარება ეხმარება საქართველოს მთავრობას ბავშვთა უფლებების დაცვასა და ბავშვის უფლებათა კონვენციით ნაკისრი ვალდებულებების შესრულებაში. ჩვენი მიზანია, დავეხმაროთ ყველაზე დაუცველ ბავშვებს, ხელი შევუწყოთ მათ გაძლიერებასა და სოციალურ ინკლუზიას, შევამციროთ უთანასწორობა, რაც უარყოფითად ზემოქმედებს ბავშვებსა და მათ ოჯახებზე.  დამატებითი ინფორმაციისთვის დაუკავშირდით:ქეთევან ბერიკაშვილი, სემეკთან არსებულიელიზბარ ერისთავის სახელობის ენერგეტიკისსასწავლო ცენტრი საბჭოს წევრი  Mob.(+995) 577310011, k.berikashvili@entc.ge , www.entc.geმაია ქურციკიძე, გაეროს ბავშვთა ფონდისკომუნიკაციის სპეციალისტი, Tel: +995 599 533071, mkurtsikidze@unicef.org, www.unicef.org/georgia,გამოგვყევით Twitter-სა and Facebook-ზე

განახლებადი ენერგიის და ენერგოეფექტურობის სფეროში GIPA საგანმანათლებლო პროგრამებს შეიმუშავებს

საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტი (GIPA) განახლებადი ენერგიის და ენერგოეფექტურობის სფეროში საგანმანათლებლო პროგრამებს შეიმუშავებს. დარგში ინოვაციური უნარების განვითარებისა და კონკურენტუნარიანობის გაზრდის მიზნით, USAID/Georgia-მ და საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტმა (GIPA) დაიწყეს თანამშრომლობა.პროგრამის მხარდაჭერით, GIPA-ს სოფლის მეურნეობის განვითარებისა და პროფესიული სწავლების დეპარტამენტი განახორციელებს პროექტს  „განახლებადი ენერგიის და ენერგოეფექტურობის მიმართულებით IV - V საფეხურის პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამების და სასერტიფიკატო ტრენინგ კურსების შემუშავება, განხორციელება და ინსტიტუციონალიზება GIPA-ში“.პროექტი მიზნად ისახავს განავითაროს უმაღლესი პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამები და სასერტიფიკატო ტრენინგ კურსები, რომლებიც კვალიფიკაციის ამაღლების შესაძლებლობას გააჩენს განახლებადი ენერგიის და ენერგოეფექტურობის სფეროში.

გახდი ჩემპიონი ენერგოეფექტურობაში! - ევროკავშირის მხარდაჭერით სპორტული ობიექტებისათვის ენერგოეფექტურობის კამპანია იწყება

ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო, ევროკავშირისა და გერმანიის რეკონსტრუქციის საკრედიტო ბანკის (KfW) მხარდაჭერითა და კომპანია GOPA Intec-თან თანამშრომლობით, “საქართველოს ენერგეტიკული სექტორის რეფორმის პროგრამის (GESRP)" ფარგლებში, სპორტული ობიექტებისათვის მთელი საქართველოს მასშტაბით აცხადებს რეგისტრაციას ენერგოეფექტურობის შესახებ კამპანიაში მონაწილეობის მისაღებად.კამპანია 2023 წლის ოქტომბერში ჩატარდება და ის დაეხმარება სპორტულ ობიექტებსენერგიის დაზოგვის ევროპული პრაქტიკის დანერგვასა და შენობებში ენერგოეფექტურობის წახალისებაში. კამპანია ასევე ხელს შეუწყობს თანამშრომლების ინფორმირებულობასა და ქცევის ცვლილებას ენერგოეფექტურობისა და განახლებადი ენერგიის შესახებ ტრენინგებისა და აუდიტის შეთავაზებითა და სხვადასხვა საგანმანათლებლო მასალების გაზიარებით, როგორებიცაა გზამკვლევები და პრაქტიკული რჩევები ენერგიის დაზოგვის შესახებ.პრომოკამპანიაში მონაწილეობის მისაღებად სპორტულმა დარბაზებმა უნდა აჩვენონ სურვილი და მოტივაცია, დანერგონ ენერგიის დაზოგვის პრაქტიკებიშენობებში, ენერგიის მოხმარების შესახებ ტექნიკური ინფორმაციის მიწოდებითა და რეკომენდაციების შემუშავების, ისევე როგორც ტრენინგში მონაწილეობისა და პროცესში თანამშრომლების ჩართვის გზებით. პრომოკამპანიაში მონაწილეობის მიღების კრიტერიუმები იქნება ექსპერტული რჩევების გათვალისწინება, შენობის აუდიტის ჩატარება და საინფორმაციო მასალების გამოფენა შენობებში რეგისტრაციის ბოლო ვადაა 2023 წლის 8 ოქტომბერი. დაინტერესებულმა კომპანიებმა უნდა შეავსონ შემდეგი ონლაინ ფორმა: https://forms.gle/HxqrdnWu8fhtBVE29

მწვანე ენერგიასა და ენერგოეფექტურ ტექნოლოგიებში სასტუმროებისთვის საგრანტო კონკურსი გამოცხადდა

არასამთავრობო ორგანიზაცია Georgia's Environmental Outlook (GEO) აცხადებს მცირე გრანტების კონკურსს მცირე და საშუალო ზომის სასტუმროებისთვის ენერგოეფექტური მიდგომების და ტექნოლოგიების დანერგვის თაობაზე. კონკურსი ღიაა მცხეთა-მთიანეთის  მხარესა და აჭარის ა/რ ბათუმის, ქობულეთის და ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტებში მოქმედი მცირე და საშუალო ზომის სასტუმროებისთვის. საგრანტო განაცხადები 2023 წლის 7 სექტემბრიდან 30 სექტემბრამდე მიიღება.მცირე გრანტების კონკურსის მიზანია, ხელი შეუწყოს მასპინძლობის სექტორში მომუშავე მცირე და საშუალო ზომის სასტუმროებს ენერგოეფექტური მიდგომების და ტექნოლოგიების დანერგვაში. შერჩეულ სასტუმროებში, სადემონსტრაციო პროექტების სახით შესაძლებელი იქნება ენერგოეფექტური და მწვანე ენერგიის ტექნოლოგიების ინსტალაცია. დეტალური ინფორმაციისათვის, მიჰყევით ბმულს: https://www.jobs.ge/ge/?view=jobs&id=488153 საგრანტო კონკურსი ნაწილია პროქტისა „მწვანე ენერგიის ტექნოლოგიების გავრცელების დაჩქარება ტურიზმის სექტორში“ და ამ მიზნით პროექტი გამოყოფს 48 ათას ევროს. პროექტი ხორციელდება GIZ-ის კლიმატის საერთაშორისო ინიციატივის (IKI-ის) მცირე გრანტების პროგრამის ფარგლებში, გერმანიის ეკონომიკის საქმეთა და კლიმატის ცვლილების ფედერალური სამინისტროსა (BMWK) და ფედერალური საგარეო საქმეთა ოფისის (AA) ფინანსური მხარდაჭერით.ამავე პროექტის ფარგლებში ენერგოეფექტური მიდგომების შესახებ 6-7 სექტემბერს აჭარაში გაიმართა სემინარი მასპინძლობის სექტორში მომუშავე სასტუმროების წარმომადგნლებისათვის. სემინარზე განიხილეს საქართველოს სახელმწიფო პოლიტიკა კლიმატის ცვლილების შერბილების კუთხით, ასევე, მასპინძლობის სექტორში მომუშავე მცირე და საშუალო სასტუმროებისთვის პრიორიტეტული ენერგოეფექტური და მწვანე ენერგიის ტექნოლოგიები და მათი ხარჯსარგებლიანობას და დსაფინანსების წყაროები.ღონისძიებას ესწრებონენ საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს კლიმატის ცვლილების სამმართველოს ხელმძღვანელი მაია ცხვარაძე, აჭარის ტურიზმის დეპარტმანეტის უფროსი თინათინ ზოიძე,  ექსპერტები და მკვლევრები ენერგოეფექტურობის საკითხებში, განახლებად ენერგიებზე მომუშავე კომპანიების წარმომადგენლები, ასევე, ფინანსური ორგანიზაციების წარმომადგენლები, რომლებიც სესხებს გასცემენ ენერგოეფექტურობისა და მწვანე ენერგიის განვითარების პროექტებისთვის და 25-მდე მცირე და საშუალო სასტუმროს წარმომადგენელი ბათუმის, ქობულეთის და ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტებიდან."ტურიზმის სწრაფად მზარდი სფეროა აჭარის რეგიონში. მუდმივად იზრდება რეგიონში ტურისტული ნაკადი და ტურისტული ობიექტების რაოდენობა, რაც გულისხმობს იმას, რომ მასპინძლობის ინდუსტრიასაც გვაქვს პასუხისმგებლობა გლობალური ენერგიის მოხმარებასა და სათბურის ემისიების წილზე. ტურიზმის სექტორში მწვანე მიდგომების დანერგვა, ენერგიის გონივრული მოხმარება და მასთან ასოცირებული ხარჯების შემცირება ხელს შეუწყობს ბუნებრივი რესურსების შენარჩუნებას, შემცირდება დაბინძურება და მივიღებთ ჯანმრთელ გარემოს. ამიტომაც, ტრენინგები და პროექტები, რომლებიც დაეხმარება ტურიზმის სექტორს ენერგოეფექტური ტექნოლოგიების შესახებ ინფორმაციის მიღებაში და დანერგვაში არის ძალიან მნიშვნელოვანი. კარგია, რომ აჭარა, როგორ ერთ-ერთი მოწინავე რეგიონი შეირჩა პროექტის განხორციელების ადგილად. მწვანე ტექნოლოგიების არსებობა ბაზარზე, ინვესტიციები მწვანე ეკონომიკაში, სასარგებლოა არა მხოლოდ ბიზნესისათვის, არამედ ქვეყნისა და გარემოსთვის" - განაცხადა აჭარის ტურიზმისა და კურორტების დეპარტამენტის თავმჯდომარემ თინათინ ზოიძემ.პროექტის ფარგლებში პირველი სემინარი მცხეთა-მთიანეთში მომუშავე სასტუმროებისთვის თბილისში, 2023 წლის ივნისში ჩატარდა."იმის გამო, რომ მცირე ბიზნესი ახლა იდგამს ფეხს, მათთვის რთულია ინვესტირება გააკეთონ თანამედროვე ტექნოლოგიების დანერგვაში. ამიტომ, დონორების დახმარება და შეღავათიანი სესხები მნიშვნელოვანია ამ პროცესის დასაჩქარებლად. ამგვარი ტექნოლოგიები სასტუმროებს მეტად ეკომეგობრულად და უფრო კონკურენტუნარიანად აქცევს, რადგან ტურისტების მნიშვნელოვან ნაწილში, განსაკუთრებით კი ახალგაზრდა თაობაში, გაზრდილია მოთხოვნა იმ სერვისის მიმწოდებლებზე, რომლებიც ცდილობენ, გარემოზე ზემოქმედება შეამცირონ. ჩვენი პროექტის ფარგლებში დაგეგმილია სადემონსტრაციო პროექტების განხორციელება, რაც საშუალებას მისცემს შერჩეულ სასტუმროებს უშუალოდ გაეცნონ ენერგოეფექტური და მწვანე ენერგიის - მაგალითად, მზის მიკროელექტროსადგურების და მზის წყალგამაცხელებლების - ტექნოლოგიების სარგებელს და შემდგომ ეს გამოცდილება გაუზიარონ სხვებს" - აცხადებს პროექტის მენეჯერი ნინო მალაშხია.აღნიშნული პროექტის ფარგლებში ასევე განხორციელდა კვლევა სასტუმრობისთვის ენერგოეფექტურობის საჭიროებების თაობაზე, რომელზე დარყდნობითაც მომზადდა და გამოიცა გზამკვლევი სასტუმროებისთვის, მწვანე ენერგიის ტექნოლოგიების, გამოყენებისა და დაფინანსების წყაროების შესახებ.მწვანე ენერგიის და ენერგოეფექტური ტექნოლოგიების დანერგვა, ერთი მხრივ, სასტუმროებს ენერგიისა და ხარჯების დაზოგვის საშუალებას აძლევს, მეორე მხრივ კი გულისხმობს ნაკლები სათბური აირების გაფრქვევას და მნიშვნელოვან როლს თამაშობს კლიმატის ცვლილებასთან ბრძოლაში.

🎥 აბუ-დაბიში მზის ენერგიაზე მომუშავე გამაგრილებელი კაბინები დამონტაჟდა

არაბთა გაერთიანებულ საამიროებში მიწოდების სერვისში ჩართული პირებისთვის მზის ენერგიაზე მომუშავე, კლიმატკონტროლირებადი სადგურები განთავსდა.ზაფხულის მცხუნვარე სიცხეში შესვენებისა და გაგრილებისთვის განკუთვნილი მზის ენერგიაზე მომუშავე სამი კაბინა აბუ-დაბიში დამონტაჟდა.ეკოლოგიურად სუფთა კაბინებში განთავსებულია დასაჯდომები, წყლის დისპენსერები, კონდიციონერი და მობილური ტელეფონის დამტენები.”ჩვენ შეგვიძლია აქ ჩამოვსხდეთ, შევისვენოთ და გავგრილდეთ, რაც ასეთ სიცხეში ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია“ - ამბობს Reuters-თან მიწოდების სერვისის ერთ-ერთი  თანამშრომელი აბდელრაჰმან ჯამილი.ინიციატივა, კამპანია „ზაფხული ერთად“ ნაწილია, რომელიც საამიროებში ორგანიზაცია „საგზაო მოძრაობის უსაფრთხოების გაერთიანებულმა კომიტეტმა“ საკვების მიმწოდებელ კომპანია Talabat-თან თანამშრომლობით წამოიწყო. კამპანიის მიზანია მწვანე მიზნების გათვალისწინებით, მიწოდების სერვისში ჩართული პირების დახმარება.ორგანიზაციის განმარტებით, ქვეყნის მდგრადი განვითარების ხედვის შესაბამისად, არსებობს „ამ კუთხით გაფართოების გეგმები“. მით უფრო, რომ ქვეყანა დეკემბერში COP28 კლიმატის სამიტის სამასპინძლოდ ემზადება.აღსანიშნავია, რომ არაბთა გაერთიანებულ საამიროებს ივნისის შუა რიცხვებიდან სექტემბრის შუა რიცხვებამდე, 12:30 საათიდან 15:00 საათამდე პერიოდში ღია სივრცეებსა და მზის პირდაპირი სხივების ქვეშ მუშაობასთან დაკავშირებით აკრძალვა აქვს გამოცხადებული. მიზანი სიცხესთან დაკავშირებული დაზიანებებისა და დაავადებების თავიდან აცილებაა.

"ენერგოეფექტურ შენობებში კომუნალური დანახარჯები მინიმუმ 35-40%-ით ნაკლებია"

ენერგოეფექტურობის მინიმალური სტანდარტების დაკმაყოფილება მშენებლობის ხარჯებს ზრდის, თუმცა, ამასთან ერთად შენობა-ნაგებობებში ენერგომოხმარებას მნიშვნელოვნად ამცირებს.როგორც ეკონომიკის სამინისტროს ენერგოეფექტურობისა და განახლებადი ენერგიების პოლიტიკისა და მდგრადი განვითარების დეპარტამენტის უფროსმა მარიტა არაბიძემ „ბიზნესპარტნიორთან“ საუბრისას აღნიშნა, საერთაშორისო გამოცდილება აჩვენებს, რომ ენერგოეფექტურ შენობებში კომუნალური დანახარჯები მინიმუმ 35-40%-ით ნაკლებია.„პირობითად, თუ მომხმარებელი არაენერგოეფექტურ საცხოვრებელ სახლში კომუნალურებში 100 ლარს იხდის, ენერგოეფექტურში მოუწევს 60 ლარის გადახდა. პრაქტიკა ამას აჩვენებს. ეს არ არის მითი, ნამდვილად ასეა. თუ ჩვენ ვსაუბრობთ იმაზე, თუ როგორ გაძვირდება ახალი შენობები, უნდა ვთქვათ, რომ ჩვენ გავაკეთეთ რეგულირების ზემოქმედების ანალიზი და გამოიკვეთა, რომ ენერგოეფექტურობის მინიმალური სტანდარტების ამოქმედების შედეგად, ქვეყანაში მიმდინარე მშენებლობების თვითღირებულება დაახლოებით 5-10 პროცენტით გაიზრდება. თუმცა დანაზოგი, რაც კომუნალური ხარჯების შემთხვევაში ექნება მომხმარებელს, ბევრად მეტია. ასე რომ, საბოლოო ჯამში, მომხმარებელი მოგებული რჩება.“- აღნიშნა მარიტა არაბიძემ.ენერგოეფექტურობის მინიმალური მოთხოვნები საქართველოში 2023 წლის პირველი ივლისიდან ამოქმედდა. შესაბამისად, ენერგოეფექტურობის დამადასტურებელი დეკლარაციის წარდგენის გარეშე სამშენებლო პროექტი ნებართვას ვეღარ მიიღებს.რეგულაცია ყველა შენობაზე გავრცელდება, გარდა 50 კვ.მ-ზე ნაკლები შენობისა, და ასევე ენერგოეფექტურობის მოთხოვნების დაკმაყოფილება არ დაევალებათ კულტურული ღირებულების მატარებელ თუ რელიგიური დანიშნულების ნაგებობებს."ბიზნესპარტნიორი"

რომეო მიქაუტაძემ ენერგეტიკულ სექტორში მომუშავე კომპანიებისა და ბიზნესასოციაციების წარმომადგენლებთან განახლებადი წყაროებიდან ენერგიის წარმოების მხარდაჭერის ახალი სქემა განიხილა

ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრის პირველმა მოადგილემ რომეო მიქაუტაძემ მონაწილეობა მიიღო ინვესტორებთან შეხვედრაში, რომლის დროსაც განხილულ იქნა განახლებადი ენერგიების მხარდაჭერის სქემით გათვალისწინებული აუქციონების ჩატარების პროცედურები. შეხვედრის ორგანიზებაში მონაწილეობა მიიღო აშშ – ის საერთაშორისო განვითარების სააგენტომ (USAID). შეხვედრას ენერგეტიკულ სექტორში მომუშავე კომპანიებისა და ბიზნესასოციაციების წარმომადგენლები დაესწრნენ.თავის გამოსვლაში, მინისტრის პირველმა მოადგილემ განსაკუთრებული მნიშვნელობა მიანიჭა ენერგეტიკის განვითარების მნიშვნელობას ქვეყნის ეკონომიკური ზრდის პროცესში. მისი განცხადებით, საქართველოსთვის, რომლის ეკონომიკაც სტაბილურად ვითარდება, მისი ენერგეტიკული შესაძლებლობების მდგრადი ზრდა უმნიშვნელოვანესია. რომეო მიქაუტაძის განცხადებით, ქვეყანას აქვს განახლებადი ენერგიის რესურსების დიდი პოტენციალი, რომლის ათვისებაც მთავრობის ეკონომიკური პოლიტიკის პრიორიტეტია. მან ასევე გაამახვილა ყურადღება ხელისუფლების ამბიციურ გეგმებზე, რომლებიც მიმართულია მსხვილი ენერგეტიკული პროექტების განვითარებისკენ. მათ შორისაა, როგორც ადგილობრივი ენერგორესურსების ათვისება, ისე შავი ზღვის ენერგოკაბელის მშენებლობა, რომელიც საქართველოს და მთლიანად სამხრეთ კავკასიის რეგიონს ევროკავშირთან დააკავშირებს. რომეო მიქაუტაძის თქმით, ყოველივე ეს გაზრდის ქვეყნის ენერგეტიკული უსაფრთხოების ხარისხს.მინისტრის პირველმა მოადგილემ მადლობა გადაუხადა USAID – ს იმ მხარდაჭერისთვის, რომელსაც აღნიშნული ორგანიზაცია საქართველოს ენერგეტიკული შესაძლებლობების განვითარებისადმი იჩენს.შეხვედრაზე ასევე სიტყვით გამოვიდა USAID – ის საქართველოს მისიის დირექტორი ჯონ პენელი. ოფიციალური მოხსენებების შემდეგ, ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს წარმომადგენლებმა შეხვედრის მონაწილეებს წარუდგინეს პრეზენტაცია განახლებადი წყაროებიდან ენერგიის წარმოებისა და გამოყენების მხარდაჭერის სქემისა და სიმძლავრის აუქციონის წესების შესახებ.პრეზენტაციის შემდეგ, გაიმართა დისკუსია.

„საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემის“ სათავო ოფისში სსე-ის, კომპანია MERCADOS-ის და აზიის განვითარების ბანკის (ADB) წარმომადგენლების ერთობლივი სამუშაო შეხვედრა გაიმართა

„საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემის“ სათავო ოფისში სსე-ის, კომპანია MERCADOS-ის და აზიის განვითარების ბანკის (ADB) წარმომადგენლების ერთობლივი სამუშაო შეხვედრა გაიმართა.შეხვედრის მიზანს „ენერგეტიკული უსაფრთხოებისა და წყალბადის სექტორის განვითარების პროგრამის მომზადების პროექტი“-ს ფარგლებში განსახორციელებელი სამუშაოების დაგეგმვა წარმოადგენდა. საუბარი შეეხო ენერგიის დამაგროვებელი ბატარეების ოპტიმალური სიმძლავრისა და ტევადობის დასადგენად საჭირო სამუშაოების მოცულობის განსაზღვრას.შეხვედრის მონაწილეებმა განიხილეს საქართველოს ელექტროენერგეტიკული სისტემის ოპერირების სცენარები, ბატარეის მოდელირების პრინციპები, ენერგიის დამაგროვებელი ბატარეების დაყენების შესაძლო ლოკაციები და ბატარეების ოპერირების თავისებურებები ახალი ელექტროენერგეტიკული ბაზრის პირობებში.ენერგიის დამაგროვებელი ბატარეები მნიშვნელოვან როლს შეასრულებს საქართველოს გადამცემი სისტემის მდგრადობისთვის და უზრუნველყოფს ელექტროენერგიის უსაფრთხოდ მიწოდებას. „საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემა“ პროექტს ADB-ის ფინანსური და MERCADOS-ის ტექნიკური მხარდაჭერით ახორციელებს.