პოლიტიკა
ნინო გულეიშვილი ზუგდიდის მუნიციპალიტეტში არსებულ კომუნალურ პრობლემებს გაეცნო

ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების სექტორებში მომხმარებელთა ინტერესების საზოგადოებრივიდამცველის მოვალეობის შემსრულებელი, ნინო გულეიშვილი ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის  ადგილობრივი თვითმმართველობისა და  სოფლების წარმომადგენლებს შეხვდა. ნინო გულეიშვილმაშეხვედრის მონაწილეებს გააცნო მომხმარებელთა უფლებების დამცველის სამსახურის ფუნქცია-მოვალეობები და მათგან მოისმინა ელექტროენერგიის, ბუნებრივი გაზისა და წყალმომარაგების კუთხით არსებული გამოწვევები. ​შეხვედრის მონაწილეების მიერ ყურადღება გამახვილდა კომუნალური კომპანიების მხრიდან სისტემური დარღვევების შესახებ. ნინო გულეიშვილის ინიციატივით, მომხმარებელთა უფლებების დაცვისა და კომუნალური კომპანიების მონიტორინგის მიზნით,დაიგეგმა ზუგდიდის მუნიციპალიტეტშიმომხმარებელთა ინტერესების დამცველისწარმომადგენლის ყოველკვირეული ვიზიტი. იგიადგილზე გაეცნობა მომხმარებლების პრობლემებს, გაუწევს სამართლებრივ კონსულტაციებს და დაეხმარება მათ კომუნალურ კომპანიებთან არსებული პრობლემების მოგვარებაში.

სემეკი: თბილისში წყალმომარაგების პრობლემის აღმოფხვრამდე, ელექტროენერგიისა და ბუნებრივი გაზის გეგმური სარეაბილიტაციო სამუშაოების ჩატარება შეჩერებულია

ქ. თბილისში არსებული წყალმომარაგების პრობლემის აღმოფხვრამდე, ელექტროენერგიისა და ბუნებრივი გაზის გეგმური სარეაბილიტაციო სამუშაოების ჩატარება შეჩერებულია. გეგმური გათიშვების შეჩერებასთან დაკავშირებით აბონენტები კომუნალური კომპანიებისგან სმსშეტყობინებებს დამატებით მიიღებენ. ქ. თბილისში ელექტროენერგიისა და ბუნებრივი გაზის გეგმური სარეაბილიტაციო სამუშაოები განახლდება შპს „ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერის“ მიერ წყალმომარაგების სრულად აღდგენის შემდეგ.  დამატებითი ინფორმაციის მისაღებად ან პრობლემის დასაფიქსირებლად, მოქალაქეებს შეუძლიათ დაუკავშირდნენ  საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელ ეროვნულ კომისიას (სემეკ) შემდეგ ნომერზე: 16 216.  

2023 წელს მომხმარებლებს 3.634 მლნ ლარი ჩამოეწერათ - სემეკი

სემეკის მიერ გამოქვეყნებული წლიური ანგარიშიდან ირკვევა, რომ გასულ წელს მომხმარებლებს ჯამში დაახლოებით 3 მილიონ 634 ათასი ლარი ჩამოეწერათ.„2023 წელს კომისიამ განიხილა 165 განცხადება ხანდაზმულ დავალიანებებთან დაკავშირებით, საიდანაც სრულად დაკმაყოფილდა 102, ნაწილობრივ – 20, ხოლო არ დაკმაყოფილდა 43. ჩამოწერილმა თანხებმა შეადგინა 144 778. ამასთან, სულ საანგარიშო პერიოდში კომისიამ მომხმარებელთა საჩივრების დეპარტამენტში შემოსული 2959 სადავო საკითხის განხილვის შედეგად მიიღო 1080 გადაწყვეტილება. ჩამოწერილი თანხების საერთო ოდენობამ საანგარიშო პერიოდში შეადგინა 3 633 914.98 ლარი. აქედან გადაწყვეტილებების საფუძველზე ჩამოწერილი თანხების რაოდენობამ შეადგინა 1 248 204.79 ლარი, ხოლო წერილების საფუძველზე ჩამოწერილი თანხების რაოდენობამ – 2 385 710. 19 ლარი“. - აღნიშნულია დოკუმენტში.სემეკში ასევე აცხადებენ, რომ დავების განხილვის პრაქტიკისა და ახალი კანონმდებლობის გათვალისწინებით, კომისიაში მიმდინარეობს სამივე სექტორის მარეგულირებელი წესების სისტემური სრულყოფა, რაც ასევე გავლენას იქონიებს მომხმარებელთა განცხადება/საჩივრების რაოდენობასა და მათ შინაარსზე.სემეკის დოკუმენტში ასევე ყურადღებაა გამახვილებული მომხმარებელთა უფლებების დაცვაზე, როგორც მარეგულირებლის ერთ-ერთ მთავარ პოლიტიკაზე.„მომხმარებელთა უფლებების დაცვა მუდმივი გადაფასებისა და განვითარების პროცესშია. მომხმარებელთა უფლებების დამცავი ქმედითი მექანიზმების შემოღება და არსებულის გაუმჯობესება ფეხდაფეხ მიჰყვება საზოგადოების განვითარებისა და ბაზრის სტაბილურობის უზრუნველყოფის მოთხოვნებს, ამიტომ მომხმარებლებზე ზრუნვა, მათი უფლებების დაცვის ეფექტური სამართლებრივი მექანიზმების შექმნა კომისიის საქმიანობის ერთ-ერთი ძირითადი მიმართულებაა. დავების განხილვისას კომისიისა და სასამართლოს ერთგვაროვანი პრაქტიკის ჩამოყალიბება და ძირითადად მათ შესაბამისად სადავო საკითხების გადაწყვეტა მნიშვნელოვნად უწყობს ხელს მომხმარებელთა უფლებების დაცვას და ამცირებს მათ მომართვიანობას კომისიაში“. - აცხადებს სემეკი.აქვე შეგახსენებთ, რომ სემეკის 2023 წლის საქმიანობის ანგარიში ვრცლად მოცემულია ბმულზე.

სემეკში წყალმომარაგების საკითხებზე FCC Aqualia-ს წარმომადგენლებთან შეხვედრა გაიმართა

საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგებისმარეგულირებელ ეროვნულ კომისიაში (სემეკ), ქ. თბილისის, ქ. რუსთავისა და ქ. მცხეთისწყალმომარაგების საკითხებზე შპს „ჯორჯიან უოთერენდ ფაუერის“ ინვესტორი კომპანიის FCC Aqualia-საღმასრულებელ დირექტორთან სანტიეგოლაფუენტეს პერეს ლუკასთან, რეგიონულდირექტორთან ხოსე ენრიკე ბოფილ მაესტრესთან დაშპს „ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერის“ მენეჯმენტთანშეხვედრა გაიმართა. ​სემეკის მხრიდან შეხვედრას ესწრებოდნენ კომისიისთავმჯდომარე დავით ნარმანია, კომისიის წევრებიდა წყალმომარაგების დეპარტამენტისწარმომადგენლები. შეხვედრაზე მხარეებმაგანიხილეს სექტორში არსებული მარეგულირებელინორმები და სტანდარტები, შპს „ჯორჯიან უოთერ ენდფაუერის“ მომსახურების არეალში წყალმომარაგებისგაუმჯობესების მიზნით მიმდინარე და დაგეგმილისაინვესტიციო პროექტები. ასევე, ისაუბრესკომპანიის სამომავლო გეგმებზე. ​ FCC Aqualia-მ 2022 წელს 180 მილიონ დოლარიანიინვესტიცია განახორციელა და შპს „ჯორჯიან უოთერენდ ფაუერის“ 80%-იანი წილი შეისყიდა. Aqualiaდასახელებულია როგორც მსოფლიოში საუკეთესოწყლის მენეჯმენტის კომპანია, რომლისაქციონერებიც არიან უმსხვილესი საერთაშორისოორგანიზაციები FCC (51%) და IFM (49%).

სემეკთან არსებული ენერგეტიკის სასწავლო ცენტრის დირექტორმა აგრარულ სექტორში ელექტროენერგიის აქტიური მომხმარებლის როლსა და პერსპექტივებზე ისაუბრა

საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელ ეროვნულ კომისიასთან (სემეკ) არსებული ენერგეტიკის სასწავლო ცენტრის დირექტორი, ტექნიკის მეცნიერებათა დოქტორი, ნუგზარ ბერიძე საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის მიერ ორგანიზებულ ღონისძიებაზე სიტყვით წარდგა. მან ისაუბრა აგრარულ სექტორში ელექტროენერგიის აქტიურ მომხმარებელსა და მის პერსპექტივებზე. ღონისძიებას ესწრებოდნენ მეცნიერებათა აკადემიის წარმომადგენლები.  ნუგზარ ბერიძის თქმით საქართველო, როგორცენერგეტიკული გაერთიანების წევრ სახელმწიფოს,აქვს ვალდებულება მიუერთდეს მე-4 ენერგეტიკულპაკეტს და მოახდინოს მისი იმპლემენტაცია ეროვნულკანონმდებლობაში. აღნიშნული საუკეთესოსაშუალებაა „ნეტო-აღრიცხვის“ რეგულაციის  განსავითარებლად. ენერგეტიკის სასწავლო ცენტრის დირექტორმა დეტალურად ისაუბრა ნეტო აღრიცხვის ახალ პერსპექტივებზე. „განახლებადი ენერგიის თვითმომხმარებელი(პროსიუმერი - Produser+Consumer)  არის საბოლოომომხმარებელი, რომელიც მის მფლობელობაშიარსებულ  შენობა-ნაგებობაში აწარმოებს განახლებადელექტროენერგიას საკუთარი მოხმარებისთვის დარომელსაც შეუძლია შეინახოს ან გაყიდოსწარმოებული განახლებადი ელექტროენერგია, გარდაიმ შემთხვევებისა, როდესაც არასაყოფაცხოვრებოგანახლებადი ენერგიის თვითმომხმარებლისთვის ესსაქმიანობა წარმოადგენს ძირითად კომერციულ ანპროფესიულ საქმიანობას. ამ შემთხვევაში უმთავრესიამოცანაა საკუთარი მოხმარების მაქსიმალურიდაკმაყოფილება, ხოლო გამანაწილებელ ქსელშიგაცემული ენერგია, ყოველსაათური სიდიდით იყიდებაან/და გადაეცემა სხვა მომხმარებლებს. ქსელშიგაცემული ელექტროენერგიის ვირტუალური დაგროვებადა გაქვითვა არ ხდება. თვითმომხმარებლისწარმოების საშუალების მიერ წარმოებულიელექტროენერგია სრულად უნდა იქნეს აღრიცხული, ადგილზე მოხმარებული ენერგიის ჩათვლით. ქსელშიგაცემული ელექტროენერგია შეიძლება სარგებლობდესმხარდაჭერის სქემებით ან გაიყიდოს  ბაზარზეშესაბამისი საბითუმო ფასით ინდივიდუალური პირისან აგრეგატორის მიერ ან გაზიარდეს გარკვეულიჯგუფის ფარგლებში,“ - განაცხადა ნუგზარ ბერიძემ.საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის მიერ ენერგეტიკის სასწავლო ცენტრს ეთხოვა  ფერმერებისა და შინამეურნეთათვის მიკროსიმძლავრის ელექტროსადგურის ტექნიკურ-ეკონომიკურ და სამართლებრივ საკითხებზე სასწავლო კურსების ორგანიზება

UNICEF-ის მხარდაჭერით, ენერგეტიკის სასწავლო ცენტრში მიმდინარე პროექტის ფარგლებში სკოლის მოსწავლეებთან შეხვედრები გაიმართა

გაეროს ბავშვთა ფონდის (UNICEF) მხარდაჭერით, სემეკთან არსებულ ენერგეტიკის სასწავლო ცენტრში მიმდინარე პროექტის ფარგლებში შეხვედრები გრძელდება. ამჯერად, შეხვედრები გაიმართა ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 11 საჯარო სკოლების მოსწავლეებთან.  ​გაეროს ბავშვთა ფონდის (UNICEF) მხარდაჭერით საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელ ეროვნულ კომისიასთან (სემეკ) არსებულ ელიზბარ ერისთავის სახელობის ენერგეტიკის სასწავლო ცენტრში მიმდინარე პროექტის მიზანია განახლებადი ენერგიის შესახებ საქართველოს სხვადასხვა რეგიონის სკოლებში  მოსწავლე-ახალგაზრდობის ცნობიერების ამაღლებასა და ჩართულობის ხელშეწყობა, კლიმატის ცვლილებისა და ჰაერის დაბინძურების პრობლემების გადაჭრაში განახლებადი ენერგიის როლის შესახებ მათი ინფორმირება.პროექტის ფარგლებში მოწვეულმა ტრენერებმა - თორნიკე აფრიაშვილმა და ირაკლი გორდულაძემ სკოლის მოსწავლეებს გააცნეს განახლებადი ენერგიების, კლიმატის ცვლილებებისა და ჰაერის დაბინძურების კუთხით არსებული ძირითადი გამოწვევები.ტრენინგების დასრულების შემდგომ მონაწილეებს გადაეცათ სერტიფიკატები.სასწავლო ცენტრის შესახებ: საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელ ეროვნულ კომისიასთან (სემეკ) არსებული ელიზბარ ერისთავის სახელობის ენერგეტიკის სასწავლო ცენტრის მიზანია ელექტროენერგეტიკის, ბუნებრივი  გაზის,  წყალმომარაგებისა და მელიორაციის სექტორების  აქტუალურ საკითხებზე საზოგადოების ცნობიერების ამაღლება, პროფესიული განვითარებისა და კვალიფიკაციის ამაღლებისთვის სპეციალური სასწავლო კურსების/პროგრამების განხორციელება, ქალთა ჩართულობის ზრდა ენერგეტიკის სექტორში, სკოლის მოსწავლეებისთვის საგანმანათლებლო პროექტების განხორციელება და სხვა. ენერგეტიკის სასწავლო ცენტრში დაინტერესებულ პირებს აქვთ შესაძლებლობა, კვალიფიკაციის ამაღლების მიზნით, გაიარონ სასწავლო კურსები ელექტროენერგეტიკის, ბუნებრივი გაზის, წყალმომარაგებისა და მელიორაციის, სატარიფო რეგულირების შესახებ.​გაეროს ბავშვთა ფონდის შესახებ: გაეროს ბავშვთა ფონდი (UNICEF) 70 წელზე მეტია მუშაობს მსოფლიოს ყველაზე რთულ რეგიონებში, რათა დაეხმაროს მსოფლიოს ყველაზე მოწყვლად ბავშვებს. 190-ზე მეტ ქვეყანასა და ტერიტორიულ ერთეულში, ჩვენ ვმუშაობთ ყოველი ბავშვისთვის ყველგან, რათა ავაშენოთ უკეთესი მსოფლიო ყველასთვის. იუნისეფი 20 წელზე მეტია ეხმარება ეხმარება საქართველოს მთავრობას ბავშვთა უფლებების დაცვასა და ბავშვის უფლებათა კონვენციით ნაკისრი ვალდებულებების შესრულებაში. ჩვენი მიზანია, დავეხმაროთ ყველაზე დაუცველ ბავშვებს, ხელი შევუწყოთ მათ გაძლიერებასა და სოციალურ ინკლუზიას, შევამციროთ უთანასწორობა, რაც უარყოფითად ზემოქმედებს ბავშვებსა და მათ ოჯახებზე. 

დავით ნარმანიამ ადგილობრივი ეკონომიკური განვითარების ფორუმში მიიღო მონაწილეობა

საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის (სემეკ) თავმჯდომარემ, დავით ნარმანიამ მონაწილეობა მიიღო ადგილობრივი ეკონომიკური განვითარების მე-14 ფორუმში. სემეკის თავმჯდომარის მოდერატორობით გამართულ პანელურ დისკუსიაში, მონაწილეებმა იმსჯელეს  განახლებადი ენერგიის მოხმარებისა და განვითარების საკითხებზე.   დავით ნარმანიამ დისკუსიის მიმდინარეობისას ისაუბრა განახლებადი ენერგიის კუთხით საქართველოს პოტენციალსა და ელექტროენერგიის ადგილობრივი წარმოების ზრდის აუცილებლობაზე. მან ყურადღება გაამახვილა სემეკის მიერ დანერგილ ნეტო აღრიცხვის სისტემაზე, განახლებადი წყაროებიდან მიღებული ელექტროენერგიის წარმოშობის სერტიფიკატების წესზე, მიმდინარე პროექტებსა და სამომავლო გეგმებზე.  „ადგილობრივი ეკონომიკური განვითარების ფორუმი იძლევა შესაძლებლობას ვიმსჯელოთ ჯანსაღი ქალაქის განვითარებისათვის მნიშვნელოვან საკითხებზე. ამ მიმართულებით ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი საკითხია მწვანე ენერგეტიკული გარემოს ჩამოყალიბება. მწვანე ენერგიის განვითარების ხელშეწყობა წარმოადგენს როგორცსაქართველოს ეროვნულ ინტერესს, ასევე საერთაშორისო ვალდებულებასაც - სახელმწიფო ენერგეტიკული პოლიტიკა ორიენტირებულია ევროკავშირთან ენერგეტიკული კანონმდებლობის ჰარმონიზაციისკენ. ქვეყნის ინტერესია, რომ ხელი შეეწყოს ენერგიის ადგილობრივი წარმოების განვითარებას, რათა ქვეყანაში ელექტროენერგიაზე მოთხოვნა ადგილობრივი წარმოებით სრულად დაკმაყოფილდეს და ასევე, ხელი შეეწყოს ჭარბი ენერგიის საექსპორტოდ გატანას. ამ კუთხით მნიშვნელოვანია შავი ზღვის წყალქვეშა კაბელის პროექტი, რომლის განხორციელებაც ქვეყანას ევროპასთან მწვანე ენერგიის პირდაპირი ექსპორტის შესაძლებლობას მისცემს“- აღნიშნა დავით ნარმანიამ. 6-7 ივნისს, თბილისში ადგილობრივი ეკონომიკური განვითარების მე-14 ფორუმი მიმდინარეობს, სახელწოდებით - „ჯანსაღი ქალაქი - მწვანე, ეკოლოგიურად სუფთა გარემო, მოქნილი და მდგრადი ურბანული განვითარება“. ფორუმი 2007 წლიდან ჩამოყალიბდა მოწინავე იდეების გაცვლისა და ქმედითი გადაწყვეტილებების მიღების პლატფორმად, რომლის ფარგლებშიც ქალაქი ყოველწლიურად მასპინძლობს როგორც ადგილობრივ, ასევე საერთაშორისო დონის სპიკერებს, სხვადასხვა დარგის ექსპერტებს, მუნიციპალიტეტებისა და აკადემიური წრეების წარმომადგენლებს.

სემეკის ელექტროენერგეტიკის დეპარტამენტის დირექტორის მოადგილე თორნიკე აფრიაშვილი ERRA-ს ენერგეტიკული ტრანსფორმაციის კომიტეტის ვიცე თავმჯდომარედ აირჩიეს

სემეკის ელექტროენერგეტიკის დეპარტამენტის დირექტორის მოადგილე თორნიკე აფრიაშვილი ენერგეტიკის მარეგულირებელთა რეგიონული ასოციაციის (ERRA) ენერგეტიკული ტრანსფორმაციის კომიტეტის ვიცე თავმჯდომარედ აირჩიეს.ERRA-ს ენერგეტიკული ტრანსფორმაციის კომიტეტის საქმიანობის სფერო მოიცავს შემდეგ საკითხებს: განახლებადი ენერგიის წყაროების ხელშეწყობის მექანიზმები, სატარიფო და არასატარიფო მხარდაჭერის სქემები, ენერგოეფექტიანობა, მარეგულირებელი ორგანოების როლი ახალი ტექნოლოგიების განვითარებაში, ელექტროენერგეტიკის დეცენტრალიზებული სისტემები, ენერგეტიკული სექტორის ტრანსფორმაცია, წყალბადის სექტორის რეგულირება. თორნიკე აფრიაშვილი 2010 წლიდან ენერგეტიკის სექტორში საქმიანობს სხვადასხვა პოზიციებზე, არის საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის ელექტროენერგეტიკის დეპარტამენტის დირექტორის მოადგილე. თორნიკემ დაამთავრა საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ენერგეტიკისა და ტელეკომუნიკაციების ფაკულტეტი (2012-2019 წწ). მიღებული აქვს დოქტორის ხარისხი. დღემდე თანამშრომლობს ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტთან, მიწვეული ლექტორის სტატუსით. როგორც ტრენერი აქტიურადაა ჩართული ელიზბარ ერისთავის სახელობისა ენერგეტიკის სასწავლო ცენტრისა და UNICEF-ის ერთობლივ ტრენინგებში, ენერგეტიკის საკითხებში ბავშვთა ცნობიერების ამაღლების მიმართულებით.

სემეკის მარეგულირებელი აუდიტის დეპარტამენტის დირექტორი ERRA-ს კომიტეტების ვიცე-თავმჯდომარედ აირჩიეს

სემეკის მარეგულირებელი აუდიტის დეპარტამენტისდირექტორი ლია გვაზავა ენერგეტიკისმარეგულირებელთა რეგიონული ასოციაციის (ERRA) ენერგეტიკული ბაზრებისა და ეკონომიკურირეგულირების კომიტეტის ვიცე თავმჯდომარედმეორე ვადით აირჩიეს. ლია გვაზავა ERRA-სკომიტეტების პირველი ქალი ვიცე-თავმჯდომარეა.ენერგეტიკული ბაზრებისა და ეკონომიკურირეგულირების კომიტეტის საქმიანობა მოიცავსელექტროენერგეტიკის სექტორში ისეთიმიმართულებების შესწავლასა და გაძლიერებას, როგორიცაა ენერგეტიკული ბაზრების სტრუქტურა დარეგულირება, სატარიფო რეგულირების პრინციპებიდა მიმართულებები, საცალო კონკურენცია, დერეგულაციის ეფექტი, რეგულირებადიინფრასტრუქტურის ეფექტურობის შეფასებისმეთოდები, ეკონომეტრიკული მოდელები დამეთოდოლოგიები,  დიგიტალიზაცია - ჭკვიანიქსელები და ჭკვიანი მრიცხველები, მათი გავლენაფასების რეგულირებაზე და სხვა.ლია გვაზავა ERRA-ს სრული წევრი ქვეყნების მიერკომიტეტის ვიცე თავმჯდომარედ პირველად 2022 წელს აირჩა. იგი მეორე ვადით ვიცე თავმჯდომარისპოზიციას 2026 წლამდე დაიკავებს. 

„კომისია მუდმივ რეჟიმში ახორციელებს წყალმომარაგების ლიცენზიატი საწარმოების მონიტორინგს“ - სემეკის 2023 წლის ანგარიში

საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელმა ეროვნულმა კომისიამ (სემეკ) 2023 წლის საქმიანობის ანგარიში გამოაქვეყნა. ანგარიში მოიცავს  ელექტროენერგეტიკის, ბუნებრივი გაზის, წყალმომარაგებისა და მელიორაციის სექტორების ძირითად ასპექტებს, რეგულირების განვითარების მიზნით განხორციელებულ პროექტებსა და სემეკის საქმიანობის მიმართულებების მიმოხილვას.დოკუმენტის მიხედვით, 2023 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით, საქართველოში წყალმომარაგების სექტორში ოპერირებს წყალმომარაგების 8 ლიცენზიატი.„სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის მონაცემებით, 2023 წლის 1 იანვრის მდგომარეობით, საქართველოს მოსახლეობა შეადგენს 3,736,357 ადამიანს. მოსახლეობის 69%-ის (2,578,404 ადამიანი) სასმელი წყლით წყალმომარაგებას უზრუნველყოფს წყალმომარაგების ლიცენზიატი კომპანიები, ხოლო 31%-ის (1,157,953 ადამიანი) წყალმომარაგებით უზრუნველყოფა ადგილობრივი თვითმმართველობის ერთეულების ვალდებულებას წარმოადგენს 21 . ჯამში მომხმარებელთა რაოდენობა გასულ წელთან შედარებით გაიზარდა 3.92%-ით, რაც შეადგენს 46,639 აბონენტს“. - აღნიშნულია სემეკის მიერ გამოქვეყნებულ წლიურ ანგარიშში.ამასთან, წყალმომარაგების სექტორში მოქმედი ლიცენზიატებიდან 1 წარმოადგენს სახელმწიფო საკუთრებაში არსებულ საწარმოს, 5 – მუნიციპალურს და 2 – კერძო საკუთრებაში არსებულს.უნდა აღინიშნოს, რომ კომისია მუდმივ რეჟიმში ახორციელებს წყალმომარაგების ლიცენზიატი საწარმოების სალიცენზიო პირობების შესრულების მონიტორინგს, რომელიც ხორციელდება სხვადასხვა საშუალებით, მათ შორის, ლიცენზიატთა მიერ კომისიაში წარმოდგენილი ანგარიშგების ფორმების საფუძველზე.სწორედ ამ კუთხით, გასულ წელს სემეკმა წყალმომარაგების სისტემის არასათანადო ექსპლუატაციისა და კანონითა და კანონქვემდებარე აქტებით მინიჭებული ვალდებულებების დარღვევის გამო შპს ,,ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერი“ დაჯარიმდა 75,000 ლარის ოდენობით.ამასთან, კომისიამ შეისწავლა შპს „რუსთავის წყლის“ მიერ განხილული „წყალმომარაგების სისტემაზე ორი ან ორზე მეტი ახალი მომხმარებლის მიერთების მოთხოვნის შესახებ“ განაცხადები, რის შედეგადაც დადგინდა, რომ რიგ შემთხვევებში კომპანია მოქმედებდა წესებით გათვალისწინებული მოთხოვნების შეუსაბამოდ, რის გამოც შპს „რუსთავის წყალი“ დაჯარიმდა 40,000 ლარის ოდენობით.