პანდემიის შემდეგ, რუსეთმა შეიძლება დატოვოს OPEC +

OPEC + ალიანსის შემდეგი შეხვედრა 4 მარტს გაიმართება. ექსპერტების აზრით, ორგანიზაციის წარმომადგენლები განიხილავენ გადაუჭრელ საკითხებს.

ახლა დგას ეგრეთწოდებული მოვალეების მწვავე პრობლემა, ანუ OPEC + – ში შემავალი იმ ქვეყნების, რომლებიც არღვევენ ხელშეკრულების პირობებს. ორგანიზაციის მინისტრებმა აღნიშნულ ქვეყნებს სთხოვეს ნავთობის ჭარბი წარმოებისთან დაკავშირებული კომპენსირების გეგმის წარმოდგენა, რომელიც 15 იანვრისთვის უნდა იყოს უკვე წარდგენილი.

თუმცა, სავარაუდოდ, არ ექნება ადგილი ზეწოლას მათზე, ვინც სრულად არ ასრულებს თავის ვალდებულებებს, ამან შეიძლება გამოიწვიოს მოვალე სახელმწიფოების გარიგებიდან გასვლა. ერაყმა უკვე გამოაცხადა, რომ აპირებს OPEC + – დან გამოსვლას.

OPEC + არაწევრი ქვეყნები განაგრძობენ ნავთობის მოპოვების უკონტროლოდ გაზრდას. ეს ქვეყნებია აშშ, ბრაზილია, ნორვეგია. აღნშნული ქმნის გაურკვეველ ვითარებას, როდესაც ორგანიზაცია ვერ ახერხებს შექმნილ ვითარებაზე სრულად დააკვირვებას.

კორონავირუსის ინფექციის გათვალისწინებით, მიღებული შეთანხმება წარმატებული იყო ყველა მონაწილე ქვეყნისთვის, აღნიშნავენ რუსეთის წარმომადგენლები. OPEC + – ის უარყოფითი მხარეების გათვალისწინებით, გატარებული ზომები შეიძლება რუსეთისთვის მაინც სასარგებლო იყოს. თუმცა, შესაძლოა, პანდემიის შემდეგ, რუსეთის ფედერაციამ უარი თქვას OPEC + – ში მონაწილეობაზე ან გლობალური რეფორმაციის განხორციელებაზე.

პოზიცია