საქართველოს ნავთობისა და გაზის კორპორაციამ განვითარების ათწლიანი გეგმა გამოაქვეყნა

საქართველოს ნავთობისა და გაზის კორპორაციამ საქართველოს ბუნებრივი გაზის გადამცემი ქსელის განვითარების ათწლიანი გეგმა (2021-2030) გამოაქვეყნა. ნაშრომში ასახულია საქართველოს ბუნებრივი გაზის გადამცემი ქსელისა და დაკავშირებული ინფრასტრუქტურის განვითარების ათწლიანი გეგმა.

იგი მნიშვნელოვნად განსხვავდება საქართველოს ბუნებრივი გაზის გადამცემი ქსელის განვითარების ათწლიანი გეგმების წინა (2016, 2017 2018 და 2019 წლების) რედაქციებისგან, რაც დაკავშირებულია მიმდინარე პერიოდის გამოწვევებთან, როგორიცაა ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების კანონის ამოქმედებასთან და კორონა ვირუსის პანდემიასთან დაკავშირებული კრიზისისა და ეკონომიკის შემდგომი რეაბილიტაციის პერიოდის სირთულეები.

გეგმა დეტალურად შეგიძლიათ იხილოთ იხილოთ ბმულზე: https://bit.ly/3pqdLIx

Leave a Reply

Menu Title