როგორ ითვისებს საქართველო არსებულ ენერგოპოტენციალს

2020 წელს საქართველოში ელექტროენერგიის წარმოებასა და იმპორტთან ერთად, შემცირდა მისი ექსპორტი და ტრანზიტიც

საქართველოში ელექტროენერგიის წარმოებამ 2020 წელს 11 159,8 მლნ კვტ / სთ. შეადგინა, რაც 2019 წელთან შედარებით, 5,9% -ით ნაკლებია . გასულ წელს ჰიდროელექტროსადგურების მიერ წარმოებული ელექტროენერგია შემცირდა 7,7% -ით, ხოლო თბოელექტროსადგურების – 0,7% -ით. საქართველოში მოქმედმა ერთადერთმა ქარის ელექტროსადგურმა კი 7,2% -ით გაზარდა გენერაცია, წლის განმავლობაში 90,8 მლნ კვტ / სთ-მდე.

მთლიანობაში, საქართველოში ელექტროენერგიის იმპორტი შემცირდა 1% -ით – 1.61 მლრდ კვტ / სთ. აზერბაიჯანიდან მომარაგება 34.1% -ით შემცირდა, 726.3 მლნ კვტ / სთ; თუმცა, გაიზარდა რუსეთიდან იმპორტირებული ელექტროენერგია – 570.6 მლნ კვტ / სთ-ით (ზრდა 8.8%). საქართველომ ელექტროენერგია ასევე შეიძინა თურქეთისგან – 313.1 მილიონი კვტ / სთ.

შემცირდა საქართველოდან ელექტროენერგიის ექსპორტიც, დაახლოებით 36.8% -ით – 153.8 მლნ კვტ / სთ. ყველაზე მეტი მოცულობა მიეწოდებოდა თურქეთს – 69.5 მლნ კვტ / სთ. (შემცირდაა 38.4% -ით), ასევე სომხეთს – 66.4 მლნ კვტ / სთ. (გაიზარდა 12% -ით), ხოლო დანარჩენი 17,9 მლნ კვტ / სთ მიეწოდებოდა აზერბაიჯანს (გაიზარდა 47,9%-ით).

ელექტროენერგიის ტრანზიტი საქართველოს ტერიტორიის გავლით, რომელიც განხორციელდა მხოლოდ აზერბაიჯანიდან თურქეთის მიმართულებით, შემცირდა 25,3% -ით – 101,8 მილიონი კვტ / სთ.

Leave a Reply

Menu Title