ევროპარლამენტარები რუსეთის ნავთობისა და გაზის იმპორტის შეწყვეტას და სხვა მკაცრ ზომებს მოითხოვენ

ევროპის პარლამენტი გამოდის წინადადებით, უკრაინაში „შეჭრის“ შემთხვევაში რუსეთი გამოითიშოს SWIFT-ის საგადასახადო სისტემიდან და შეწყდეს რუსული ნავთობისა და გაზის იმპორტი, ნათქვამია რეზოლუციის პროექტში, რომლის მიღებაც 29 აპრილს არის დაგეგმილი პლენარული სხდომის შემდეგ.

რეზოლუციის მიხედვით, ევროპის პარლამენტი ხაზსუსვამსრომ თუკიმომავალშიშეიარაღებულიძალებისასეთითავმოყრარუსეთისფედერაციისმიერუკრაინაშიშეჭრაშიშეიძლებაგადაიზარდოსევროკავშირმანათელიუნდაგახადოსრომსაერთაშორისოსამართლისადანორმებისასეთდარღვევასმაღალისაფასურიმოჰყვებაამიტომმოითხოვსრომასეთშემთხვევებშიდაუყოვნებლივშეწყდესრუსეთიდანნავთობისადაგაზისიმპორტირუსეთიგარიცხულიქნეს SWIFT-ისსაგადასახადოსისტემიდანდარუსეთისხელისუფლებასთანდაახლოებულიოლიგარქებისადამათიოჯახისწევრებისყველააქტივიუნდაგაიყინოსდამათივიზებიგაუქმდეს,“ ნათქვამია რეზოლუციის პროექტში.

დოკუმენტში ლაპარაკია ჩეხეთის რესპუბლიკასა და რუსეთს შორის უკანასკნელ დღეებში გამწვავებულ ვითარებაზე, რაც გამოიწვია ჩეხეთის ხელისუფლების განცხადებამ, რომ 2014 წელს ჩეხეთის ტერიტორიაზე იარაღის საწყობის აფეთქების უკან, რომელსაც ორი ადამიანის სიცოცხლე ემსხვერპლა, რუსეთის დაზვერვა დგას.

რეზოლუციის პროექტის მიხედვით, ევროპარლამენტი სინანულსგამოხატავსიმისგამორომბოროტმოქმედებირუსეთისსპეცსამსახურებიდანმიზეზიგახდნენჩეხეთისრესპუბლიკაშივრბეტიცესიარაღისსაწყობშიაფეთქებისარაცჩეხეთისსუვერენიტეტისდარღვევადამიუღებელიმტრულიაქტიამკაცრადგმობსმოქმედებებსრომელთამიზანიაევროკავშირისწევრიქვეყნებისდესტაბილიზაციადამათმიმართმუქარადამოუწოდებსრუსეთსშეწყვიტოსნებისმიერიმსგავსიქმედებაპასუხიაგებინოსდამნაშავეებსდაკომპენსაციაგადაუხადოსიმმოქალაქეთაოჯახებსრომლებიც 2014 წლისთავდასხმისასდაიღუპნენ…“– ნათქვამია დოკუმენტში.

ამასთან, ევროპარლამენტარები ევროკავშირს მოუწოდებენ იხელმძღვანელონ სკრიპალის საქმის მაგალითით და დაიწყონ რუსეთის დიპლომატების კოორდინირებული გაძევება.

გარდა ამისა, რეზოლუცია ევროკავშირს მოუწოდებს, შეწყდეს „ჩრდილოეთის ნაკადი 2“-ის პროექტი, რომელიც ითვალისწინებს რუსეთის გაზის გერმანიაში ტრასპორტირებას ბალტიის ზღვის ფსკერზე გამავალი მილსადენით.

ევროპის პარლამენტი მოითხოვსრომევროკავშირმაშეამციროსრუსეთისენერგომატარებლებზედამოკიდებულებადაამიტომევროკავშირისინსტიტუტებსადაყველაწევრქვეყანასმოუწოდებსშეწყვიტონ „ჩრდილოეთისნაკადი 2“-ისმილსადენისდასრულებადამოითხოვონ „როსატომის“ სადავობირთვულიელექტროსადგურებისმშენებლობისშეწყვეტა,“ ვკითხულობთ რეზოლუციის პროექტში.

დოკუმენტი შეიცავს ასევე რუსეთისადმი ევროპარლამენტართა მოთხოვნას, შეწყვიტოს სამხედროძალებისუკანონოკონცენტრაციის [პრაქტიკა], რაცმეზობლებისდაშინებასისახავსმიზნად“.

დოკუმენტში ასევე ლაპარაკია კორუფციასთან დაკავშირებული დანაშაულებებისთვის სანქციების რეჟიმის შემოღებაზე და მასში „რუსი ოლიგარქების“ შეყვანაზე.

დოკუმენტი ევროკავშირსადამისწევრქვეყნებსმოუწოდებსდაემყაროსბრიტანულსაკანონმდებლოინიციატივასგლობალურიანტიკორუფციულისანქციებისრეჟიმისთაობაზედასხვამსგავსრეჟიმებსდამიიღოსევროკავშირისანტიკორუფციულისანქციებისრეჟიმირათაშეავსოსევროკავშირისადამიანისუფლებებისგლობალურისანქციებისრეჟიმიხაზსუსვამსრომევროკავშირისწევრიქვეყნებიაღარუნდამიესალმებოდნენრუსულსიმდიდრესადაინვესტიციებსრომელთაწარმომავლობაბუნდოვანიამოუწოდებს [ევროპისკომისიასდა [ევროპულსაბჭოსგააძლიეროსმცდელობაევროკავშირისშიგნითშემცირდესკრემლისსტრატეგიულიინვესტიციებირომლებიცდემოკრატიულიპროცესებისადაინსტიტუტებისთვისძირისგამოთხრასდაკორუფციისგავრცელებასისახავსმიზნადკვლავაცგამოდისმოწოდებითრომისეთმაწევრმაქვეყნებმაროგორებიცარიანკვიპროსიბულგარეთიდამალტაუნდაშეწყვიტონ ‘ოქროსპასპორტის’ რეჟიმები,“ ნათქვამია რეზოლუციის პროექტში.

სხვა საკითხებთან ერთად დოკუმენტი შეიცავს მოწოდებას, გამოძიებულ იქნეს „მალაიზის ავიახაზების“ თვითმფრინავის (რეისი MH17) ჩამოგდების გარემოებები, რაც „შესაძლოა სამხედრო დანაშაულს წარმოადგენდეს“ და გამოდის მოწოდებით, დამნაშავეები სასამართლოს გადაეცენ.

ევროპის პარლამენტის რეზოლუციას მხოლოდ სარეკომენდაციო ხასიათი აქვს და მას ევროკავშირისთვის არა აქვს კანონის ძალა.

წყარო: “რადიო თავისუფლება”


Notice: Undefined index: tie_hide_share in /home/energynews/public_html/wp-content/themes/jarida/single.php on line 65

Leave a Reply