არის თუ არა ნამახვანჰესის ინვესტორი კომპანია უფლებამოსილი ნებისმიერი ბუნებრივი რესურსი მოიპოვოს ლიცენზიის გარეშე?

„სასარგებლო წიაღისეულის მოპოვების ლიცენზიის გაცემის წესისა და პირობების შესახებ დებულების დამტკიცების თაობაზე“ საქართველოს მთავრობის 2005 წლის N136 დადგენილების თანახმად, სტრატეგიული პროექტები, რომელთა განხორციელებაც წარმოადგენს სახელმწიფოს ინტერესს, შესაძლოა გათავისუფლდნენ ლიცენზიის მოპოვების ვალდებულებისაგან.

ხაზგასასმელია, რომ კომპანია რომელიც მიიღებს მსგავს პრივილეგიას, მაინც სრულად გადაიხდის წიაღისეულის მოსაპოვებლად დადგენილ საფასურს.

აღნიშნული წესი მიღებულია ნამახვანჰესის მშენებლობის დაწყებამდე 15 წლით ადრე და ამ წესით სარგებლობა ყველა სტრატეგიულ პროექტს შეუძლია.

წყარო: “ენერგომომავალი”

Leave a Reply

Menu Title