საქართველოს ენერგეტიკული ბირჟა 2021 წლის ექვსი თვის ანგარიშს აქვეყნებს

საქართველოს ენერგეტიკული ბირჟა 2021 წლის ექვსი თვის ანგარიშს აქვეყნებს.
ანგარიში წარმოადგენს საქართველოს ენერგეტიკული ბირჟის მიერ 2021 წლის პირველი იანვრიდან პირველი ივლისის მდგომარეობით განხორციელებული აქტივობების მიმოხილვას და მიზნად ისახავს სენბის არსებული პროგრესის შესახებ ინფორმაციის გაზიარებას დაინტერსებული პირებისთვის.
ანგარიშის სანახავად ეწვიეთ სენბის ვებ გვერდს:

Leave a Reply