დანია კლიმატური მიზნების მისაღწევად პირველ მწვანე ობლიგაციებს უშვებს

ნახშირბადის ნეიტრალიტეტის მისაღწევად და მდგრად ეკონომიკაზე სწრაფად გადასვლისთვის, მომავალი წლის დასაწყისიდან, დანიის ცენტრალური ბანკი პირველი მწვანე ობლიგაციების გამოშვებას გეგმავს. Triple-A რეიტინგული დანია ქარის ენერგიის პოტენციალით გამოირჩევა და ახალ გზებს ეძებს მწვანე ტრანზაქციების დასაფინანსებლად, რაც 2030 წლისთვის ქვეყნის დასახული მიზნის მიღწევას – 1990 წელთან შედარებით, სათბური ემისიების 70%-ით შემცირებას შეუწყობს ხელს.

დანიის ცენტრალური ბანკის განცხადებით, 10-წლიანი მწვანე ობლიგაციები 2022 წლის 19 იანვრიდან იქნება გამოშვებული, კუპონით 0,00%, ხოლო მისი ვადა, სტაბილური ბაზრის პირობების გათვალისწინებით, 2031 წლის ნოემბრამდე განისაზღვრება.

მთავრობის მიერ შემოთავაზებული ახალი პროდუქტი, მწვანე ობლიგაციების სახით, მოთხოვნადია ინვესტორებს შორის და ამასთან ერთად, ფართო და კარგად დივერსიფიცირებული ინვესტორთა ბაზის ჩამოყალიბებას უწყობს ხელს. დანიის მიერ განსაზღვრული ობლიგაციები თანხვდენილია ევროკავშირის მდგრად ფინანსურ ტაქსონომიასთან და იმ განსაზღვრულ აქტივობებთან და კრიტერიუმებთან, რომელთა დაკმაყოფილების შემთხვევაშიც ინვესტიციებს მწვანე სტატუსი ენიჭება. მთავრობის გათვლებით, ტაქსონომიის ფარგლებში მოქცეული მწვანე ინვესტიციები, ე.წ. „ტყუპი ობლიგაციები“ სწორედ ის პროდუქტია, რომელსაც ინვესტორები დიდი ხანია, ითხოვენ.

ობლიგაციების ზუსტი მოცულობა, რომელიც ქვეყნის ჩვეულებრივი 10-წლიანი საორიენტაციო ობლიგაციების მახასიათებლებითაა გამოშვებული, დეკემბერში გახდება ცნობილი. თუმცა ქვეყნის ფინანსთა მინისტრის განცხადებით, 2022 წელს $1,82 მილიარდ დოლარამდე სამთავრობო ხარჯის დაფარვა მოხდება. რაც შეეხება „ტყუპ ობლიგაციებს“, ისინი საშუალებას უტოვებს ინვესტორებს, ნებისმიერ დროს, სურვილის შემთხვევაში, მწვანე ობლიგაციები უფრო ლიკვიდურ, ჩვეულებრივ ობლიგაციებზე შეცვალოს, თუმცა – არა პირიქით. „ტყუპი ობლიგაციების“ კონცეფცია გასულ წელს გერმანიაში უკვე ამოქმედდა.

წყარო: forbes.ge

Leave a Reply

Menu Title