სოლომონ პავლიაშვილმა პროექტის „საქართველოს ეკონომიკის ცირკულარობის შეფასება“ ფარგლებში, რიგით მეოთხე პლენარულ შეხვედრაში მიიღო მონაწილეობა

გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის მინისტრის მოადგილემ, სოლომონ პავლიაშვილმა პროექტის „საქართველოს ეკონომიკის ცირკულარობის შეფასება“ ფარგლებში, რიგით მეოთხე პლენარულ შეხვედრაში მიიღო მონაწილეობა.

შეხვედრაზე ქვეყნის ეკონომიკის ცირკულარობის დონის შეფასებისთვის გამოყენებული მეთოდოლოგია და მიდგომები, შეფასების ძირითადი ეტაპები, საკვანძო მიგნებები და ცირკულარობის გაზრდის რეკომენდაციები განიხილეს. ცირკულარობის დონის შეფასების ანგარიშის დიდი ნაწილი უკვე მომზადებულია და ამ დოკუმენტის პროექტი მოკლე დროში გახდება ხელმისაწვდომი.

საკოორდინაციო საბჭოს წევრებმა საქართველოს ეკონომიკის ცირკულარობის ხედვაზე, მიზანსა და პერსპექტივებზე იმსჯელეს.

„ჩვენ ცირკულარული ეკონომიკის სტრატეგიაზე ვმუშაობთ. მუშობის პროცესში განვიხილეთ პროდუქციის წარმოებასთან, მოხმარებასთან, ნარჩენების მართვასთან, ხელმეორედ გამოყენებასთან, ინვესტიციებსა და ინოვაციებთან დაკავშირებული საკითხები. ცირკულარული ეკონომიკა კომპლექსური ხასიათისაა და, შესაბამისად, ყველა ფაქტორის გათვალისწინება აუცილებელია. ამ ეტაპზე, 14 დარგი შეირჩა მიკროეკონომიკის დონეზე და ამ დარგებში ცირკულარულობის შესწავლა მიმდინარეობს. შედეგად, ქვეყანაში შეიქმნება საბოლოო დოკუმენტი, სადაც განსაზღვრული იქნება საქართველოს ეკონომიკის ცირკულარულობის ხარისხი, რომლის საფუძველზეც სტრატეგია შემუშავდება. აღნიშნულ პროცესში, მნიშვნელოვანი იქნება საპილოტე პროექტების განხორციელება“, – განაცხადა სოლომონ პავლიაშვილმა.

შეხვედრაზე, ცირკულარული ეკონომიკის საკითხებში საერთაშორისო ექსპერტმა, დარიუშ ედვარდ პრასეკმა ცირკულარობის მიმართულებით შვედეთის გამოცდილებაზე ისაუბრა და „ცირკულარობის ხარვეზების თაობაზე შვედეთის 2022 წლის ანგარიში“ წარადგინა.

შვედეთის მთავრობის მიერ დაფინანსებული პროექტი „საქართველოს ეკონომიკის ცირკულარობის შეფასება“ მიზნად ისახავს საქართველოს ეკონომიკის ცირკულარობის შეფასებას საქართველოს მთავრობასთან მჭიდრო თანამშრომლობით და ითვალისწინებს შემდეგი მნიშვნელოვანი ამოცანების გადაჭრას: საქართველოში ცირკულარული ეკონომიკის შეფასებას, ცირკულარული ეკონომიკის დანერგვის შესაძლებლობების გამოვლენას დარგების მიხედვით, ცირკულარული ეკონომიკის ინიციატივებისათვის პრიორიტეტული დარგების განსაზღვრას და რეკომენდაციების შემუშავებას საქართველოსთვის ცირკულარული ეკონომიკის გზამკვლევისა და სტრატეგიისათვის.

შეხვედრა საქართველოს ბუნების მკვლევართა კავშირის „ორქისი“ ორგანიზებით, საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის, ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების, რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის, განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროებთან მჭიდრო თანამშრომლობით და შვედეთის მთავრობის ფინანსური მხარდაჭერით გაიმართა.

შეხვედრას საქართველოს პარლამენტის გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების კომიტეტის თავმჯდომარე მაია ბითაძე, შვედეთის საერთაშორისო განვითარებისა და თანამშრომლობის განყოფილების ხელმძღვანელი, საქართველოში შვედეთის სამეფოს ელჩის მოადგილე, ერიკ ელესი და შესაბამისი უწყებების წარმომადგენლები ესწრებოდნენ.

Leave a Reply

Menu Title