კლიმატის ცვლილების მიზეზები

„მიზნები, რომლებიც გარემოს დაცვისთვის დაისახა, მხოლოდ სანახევროდ დაიცავს გარემოს“, – აცხადებენ გარემოს დაცვითი ორგანიზაციები

მთავრობის მიერ დასახული ახალი გარემოსდაცვითი მიზნები „მხოლოდ სანახევროდ შესრულებული საქმეა“, – აცხადებენ  საქველმოქმედო ორგანიზაციები. მათი აზრით, ისინი ვერ შეძლებენ ბუნების გაუარესების შეჩერებას.

ეს მიზნები გარემოზე ზრუნვის, საკვებისა და სოფლის მეურნეობის დეპარტამენტებმა ექვსი კვირის დაგვიანებით, 2022 წლის 16 დეკემბერში გამოაქვეყნა.

იურიდიულად გაწერილია, როგორ უნდა მოგვარდეს  ცხოველებისა და მცენარეების გადაშენება და ჰაერის დაბინძურება. თუმცა, კრიტიკოსებს მიაჩნიათ, რომ მიზნებში არ ფიგურირებს ბუნებრივი ობიექტებისა და წყლის ხარისხის საკითხები. ეს ნაწილი გამოტოვებულია.

ისეთი დიდი ორგანიზაციების განცხადებით, როგორებიცაა: RSPB, Greenpeace, Wildlife და Countryside Link, ბიომრავალფეროვნების  შემცირების წინააღმდეგ ბრძოლა მისაღებია, თუმცა დიდ ბრიტანეთის ბუნება არანაკლები მნიშვნელოვანი კრიზისის წინაშეა.

დიდი ბრიტანეთი  ბუნებრივი რესურსები დაზიანებით მსოფლიოს ერთ-ერთი ცუდი მაჩვენებლის მქონე ქვეყანაა – იგი მსოფლიო ქვეყნების სიის ბოლო 10%-შია და ბოლო ადგილს იკავებს დიდ შვიდეულში.

2021 წელს, გარემოს დაცვის კანონის გათვალისწინებით, ინგლისის მთავრობას დაეკისრა, 2022 წლის 31 ოქტომბრისთვის ჩამოეყალიბებინა  მიზნები ზემოხსენებული პრობლემების მოსაგვარებლად, მაგრამ, მათი განცხადებით, „მნიშვნელოვანმა საჯარო რეაგირებამ“ მათი გეგმები გადადო.

შეფერხებებთან დაკავშირებით გარემოს დაცვის ოფისმა მოლაპარაკებები გამართა გარემოს დაცვის მინისტრის მოადგილე ტერეზ კოფისთან .

საბოლოოდ, 13 მიზანი გამოქვეყნდა, რომლებიც მოიცავდა სახეობათა გადაშენების პროცესის შეჩერებას 2030 წლისთვის; ასევე მოიცავს  2042 წლისთვის ბიომრავალფეროვნების ხარისხის გაუმჯობესებას 2022 წელთან შედარებით და რომ ის მინიმუმ 10%-ით აღემატებოდეს 2030 წლის მონაცემებს.

„მიზნები ამბიციურია და მისაღწევად რთული, თუმცა ჩვენ არ დავიშურებთ ძალისხმევას ჩვენი საყვარელი ლანდშაფტების, მწვანე სივრცეებისა და საზღვაო გარემოს აღსადგენად, ასევე კლიმატის ცვლილების შესაჩერებლად.“ – აცხადებს ქალბატონი კოფი.

 

  • ბრიტანეთში ერთხელ უკვე გადაშენებული პეპლების ჯიშების აღდგენა
  • შეგვიძლია თუ არა ჩვენი პლანეტის მესამედი ბუნებას დავუთმოთ?
  • რატომ არის მნიშვნელოვანი ბუნებრივი კრიზისი?

გარემოსდაცვის ორგანიზაციებმა  განაცხადეს, რომ დასახული მიზნები არასაკმარისად ამბიციურია.

„უბრალოდ, 20 წლის შემდეგ ჩვენ მივიღებთ ოდნავ უკეთეს ბუნებრივ მდგომარეობას, რაც ძალიან ცოტაა ამდენად დაზიანებული გარემოსთვის. მსგავსი მიზნები და გადაწყვეტილებები არ ჰგავს მომავლის წინაშე პასუხისმგებლობის მქონე  ლიდერის გადაწყვეტილებას,”-აცხადებს კრეიგ ბენეტი, The Wildlife Trusts-ის აღმასრულებელი დირექტორი.

წყლის ხარისხის გაუმჯობესების გრძელვადიანი მიზნები მნიშვნელოვანია, რადგან ეს საშუალებას აძლევს მოსახლეობას, მოსთხოვოს მთავრობას, აკონტროლოს წყალგაყვანილობები და აწარმოოს მდინარეების დაბინძურების მონიტორინგი – აცხადებს რიჩარდ ბენველი, Wildlife-ისა და Countryside Link-ის აღმასრულებელი დირექტორი, BBC-თან ინტერვიუში.

„როგორც ჩანს, საზოგადოებას მდინარეებში წყლის ხარისხის მაჩვენებელზე წვდომა  არ შეეძლებათ “ – ახსენა მანვე.

მდინარის დაბინძურება სერიოზული პრობლემაა ინგლისსა და უელსში, სადაც ყველა მათგანი ბინძურდება კანალიზაციით, მიკროპლასტმასათი და ნაგვით. გასულ ზაფხულს უამრავი საჩივარი დაფიქსირდა მას შემდეგ, რაც წყლის კომპანიებმა გაუწმენდავი კანალიზაციის წყალი პირდაპირ ზღვაში გაუშვეს.

საქველმოქმედო ორგანიზაციები შიშობენ, რომ ასეთი გადაწყვეტილებებით პრობლემები არ მოგვარდება, მეტიც, სწორად დასახული მიზნებისა და ინვესტიციის გარეშე წყლის  ხარისხი გაუარესდება, რაც, ბუნებრივია, ყველა უკვე დასახული მიზნის ეფექტურობას ეჭვქვეშ აყენებს.

კამპანიის წევრების აზრით, დასახული მიზნები ძირს უთხრის დიდი ბრიტანეთის ლიდერობას გლობალურ არენაზე.

ამჟამად კანადაში, მონრეალში, COP15-ის სამიტზე  200 ქვეყნის წარმომადგენელი იკრიბება, რათა შეაჩერონ მსოფლიოში ბიომრავალფეროვნების კლება-გადაშენება.

წყარო: greenpole.org

Leave a Reply

Menu Title