საქართველოში ელექტროენერგიის მოხმარება იზრდება

საქართველოში ელექტროენერგიის მოხმარება იზრდება

პირველ კვარტალში ქვეყანამ 347,52 მლნ კვტ.საათი ელექტროენერგია შეიძინა, რაც 2015 წლის ჯამური მონაცემის (699,2 მლნ) ნახევარია.

იმპორტის უდიდესი წილი – 326,6 მლნ კვტ.სთ, რუსეთზე მოდის. 20,87 მლნ კი აზარბაიჯანიდან გვაქვს შეძენილი.

რაც შეეხება ექსპორტს, ამავე პერიოდში, 0,0190 მლნ კვტ.საათია.

მხოლოდ მარტში საქართველომ რუსეთიდან 125,5 მლნ კვტ.სთ ელექტროენერგია შეიძინა, აზერბაიჯანისან 7,8 მლნ კვტ. სთ.

ამასთან, 2016 წლის მარტში ესკო-ს მეშვეობით შესყიდულმა (გაყიდულმა) საბალანსო ელექტროენერგიის რაოდენობამ   210 394 434.1 კვტ.სთ  შეადგინა, რაც აღნიშნულ თვეში ქსელში მთლიანი მიწოდების  22%   წარმოადგენს.

საბალანსო  ელექტროენერგიის  ღირებულებამ 17 266 666.2 ლარი  შეადგინა.  მთლიან მოცულობაში იმპორტის წილი 61% იყო, თბოსადგურის – 10%, ხოლო ჰიდროელექტროსადგურების – 29%.

Leave a Reply

Menu Title