სტუდენტებს სწავლა „აჭარისწყალი ჯორჯიამ“ (AGL) დაუფინანსა

„აჭარისწყალი ჯორჯიამ“ (AGL) სტუდენტებს სწავლა დაუფინანსა

„აჭარისწყალი ჯორჯიამ“ დაფინანსება აჭარის განათლების, კულტურისა და სპორტის სამინისტროსთან  სტუდენტთა დახმარების ქვეპროგრამის ფარგლებში გაფორმებული თანამშრომლობის მემორანდუმის ფარგლებში გაიღო.

კომპანია 2015-2016 სასწავლო წლის მეორე სემესტრში დააფინანსა საქართველოს უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებებში აკადემიური უმაღლესი განათლების პირველ საფეხურზე ჩარიცხული 20 სტუდენტი.

მათ შორის: დაფინანსება გაუგრძელდა 2015 წელს დაფინანსებულ 7 სტუდენტს, რომლებმაც გადალახეს ქვეპროგრამით გათვალისწინებულ ბარიერი – 71% (საშუალო აკადემიური მოსწრება) და 2015-2016 სასწავლო წლის პირველ (შემოდგომის) სემესტრში გავლილ საგნებში არ ჰქონდათ F და FX შეფასება. 2016 წელს ქვეპროგრამის ფარგლებში გამოცხადებული კონკურსის საფუძველზე დაფინანსდა 2015 წელს საქართველოს უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებებში აკრედიტებულ საგანმანათლებლო პროგრამებზე ჩარიცხული 13 სტუდენტი. შპს „აჭარისწყალი ჯორჯია“ სამინისტროსთან თანამშრომლობს 2015 წლიდან

Leave a Reply

Menu Title