გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის გენერალური ასამბლეის გადაწყვეტილებით, 26 იანვარს სუფთა ენერგიის დღე აღინიშნება. ეს თარიღი დღე ერთგვარი მოწოდებაა სუფთა ენერგიის მნიშვნელობის შესახებ ცნობიერების ამაღლებისკენ, ასევე, პლანეტის საკეთილდღეოდ სუფთა ენერგიაზე სამართლიანი და ინკლუზიური გადასვლისკენ.

ამასთან, 26 იანვარი განახლებადი ენერგიის საერთაშორისო სააგენტოს (IRENA) დაარსების თარიღია. გლობალური მთავრობათაშორისი სააგენტო 2009 წელს დაარსდა, რათა მხარი დაუჭიროს ქვეყნებს ენერგეტიკულ ტრანსფორმაციაში, საერთაშორისო თანამშრომლობაში და უზრუნველყოს სუფთა ენერგიის ტექნოლოგიების შესახებ მონაცემებისა სრულყოფა.

„მსოფლიოში, რომელიც ებრძვის კლიმატის ცვლილებას, სუფთა ენერგია მნიშვნელოვან როლს ასრულებს ემისიების შემცირებაში და ასევე, შეუძლია სარგებელი მოუტანოს იმ თემებს, რომლებსაც არ აქვთ წვდომა ელექტროენერგიის სანდო წყაროებზე. დღესაც 675 მილიონი ადამიანი სიბნელეში ცხოვრობს, ყოველი ხუთიდან - ოთხი კი სუბსაჰარის აფრიკაშია.

კავშირი სუფთა ენერგიას, სოციალურ-ეკონომიკურ განვითარებასა და გარემოსდაცვითი მდგრადობას შორის გადამწყვეტია იმ პრობლემების გადასაჭრელად, რომელთა წინაშეც დგანან დაუცველი თემები მთელ მსოფლიოში“ - აცხადებს გაერო.

ორგანიზაციის განმარტებით, სანდო ელექტროენერგიის ნაკლებობა აფერხებს განათლებას, ჯანდაცვას და ეკონომიკურ შესაძლებლობებს. განვითარებადი რეგიონებიდან ბევრი, კვლავ, დიდწილად, ეყრდნობა დაბინძურებულ წიაღისეულ საწვავს ყოველდღიურ ცხოვრებაში, რაც ინარჩუნებს სიღარიბეს. თუ ამჟამინდელი ტენდენციები გაგრძელდება, 2030 წლისთვის ყოველი მეოთხე ადამიანი კვლავ გამოიყენებს სახიფათო, არაჯანსაღ და არაეფექტურ სისტემებს, როგორიცაა შეშის ან ნარჩენების დაწვა.

„მიუხედავად იმისა, რომ ეს ვითარება უმჯობესდება, მსოფლიო არ არის მდგრადი განვითარების 7-ე მიზნის (SDG7) მიღწევის გზაზე, რომელიც მიზნად ისახავს 2030 წლისთვის უზრუნველყოს ხელმისაწვდომობა საიმედო, მდგრად და თანამედროვე ენერგიაზე ყველასთვის. გენერალური ასამბლეა 2024 წლის აპრილში პროგრესის შესაფასებლად და რეკომენდაციებისთვის გლობალურ შემოწმებას ჩაატარებს.

ჩვენ უნდა შევაჩეროთ წიაღისეულ საწვავზე დამოკიდებულება და ინვესტიცია ჩავდოთ ენერგიის ალტერნატიულ წყაროებში, რომლებიც არის სუფთა, ხელმისაწვდომი, ხელმისაწვდომი, მდგრადი და საიმედო. განახლებადი ენერგიის წყაროები - რომლებიც უხვად არის ჩვენს ირგვლივ, უზრუნველყოფილია მზის, ქარის, წყლის, ნარჩენების და დედამიწის სითბოსგან - ბუნებისგან ივსება და ჰაერში სათბურის გაზებს ან დამაბინძურებლებს არ გამოყოფს.

ამავე დროს, მნიშვნელოვანია ენერგოეფექტურობის გაუმჯობესება. ნაკლები ენერგიის გამოყენება უფრო ეფექტური ტექნოლოგიების მეშვეობით, მაგალითად, ტრანსპორტის, შენობების, განათების და ტექნიკის სექტორებში. რაც, ზოგავს ფულს, ამცირებს ნახშირბადის დაბინძურებას და ეხმარება ყველას, წვდომა ჰქონდეს მდგრად ენერგიაზე“ - განმარტავს გაერო.