საქართველოს წყალბადის სტრატეგიის კონცეფციის დოკუმენტი შემუშავებულია. ამის შესახებ ინფორმაციას საქართველოს ენერგეტიკის განვითარების ფონდი ავრცელებს.

ფონდის ცნობით, დოკუმენტზე საკონსულტაციო კომპანია „GOPA Intec.“ მუშაობდა. კვლევა საერთაშორისო დონორი ორგანიზაცია გერმანიის განვითარების ბანკის (KFW) დაფინანსებით განხორციელდა.

„GOPA Intec.“-ის მიერ წარდგენილი დოკუმენტი სხდომაზე განიხილეს, რომელსაც როგორც წყალბადის ენერგეტიკის განვითარების ხელშემწყობი კომიტეტის წევრი ორგანიზაციების წარმომადგენლები, ასევე დამოუკიდებელი ექსპერტები ესწრებოდნენ.

წყალბადის ენერგეტიკის განვითარების ხელშემწყობი კომიტეტი, საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრის 2022 წლის 28 ივლისის N1-1/330 ბრძანების საფუძველზე შეიქმნა, რომლის მიზანია ევროკავშირის მიერ სუფთა წყალბადის წარმოების განვითარების პარალელურად, საქართველოში აღნიშნული პროდუქტის წარმოება-ექსპორტისათვის მიმზიდველი გარემოს შექმნა და საქართველოს, როგორც ქვეყნის, სუფთა წყალბადის მწარმოებლებს შორის მოწინავე ადგილის დამკვიდრება.