სემეკის მარეგულირებელი აუდიტის დეპარტამენტისდირექტორი ლია გვაზავა ენერგეტიკისმარეგულირებელთა რეგიონული ასოციაციის (ERRA) ენერგეტიკული ბაზრებისა და ეკონომიკურირეგულირების კომიტეტის ვიცე თავმჯდომარედმეორე ვადით აირჩიეს. ლია გვაზავა ERRA-კომიტეტების პირველი ქალი ვიცე-თავმჯდომარეა.

ენერგეტიკული ბაზრებისა და ეკონომიკურირეგულირების კომიტეტის საქმიანობა მოიცავსელექტროენერგეტიკის სექტორში ისეთიმიმართულებების შესწავლასა და გაძლიერებას, როგორიცაა ენერგეტიკული ბაზრების სტრუქტურა დარეგულირება, სატარიფო რეგულირების პრინციპებიდა მიმართულებები, საცალო კონკურენცია, დერეგულაციის ეფექტი, რეგულირებადიინფრასტრუქტურის ეფექტურობის შეფასებისმეთოდები, ეკონომეტრიკული მოდელები დამეთოდოლოგიები,  დიგიტალიზაცია - ჭკვიანიქსელები და ჭკვიანი მრიცხველები, მათი გავლენაფასების რეგულირებაზე და სხვა.

ლია გვაზავა ERRA- სრული წევრი ქვეყნების მიერკომიტეტის ვიცე თავმჯდომარედ პირველად 2022 წელს აირჩა. იგი მეორე ვადით ვიცე თავმჯდომარისპოზიციას 2026 წლამდე დაიკავებს.