კომუნალური შეღავათით გათვალისწინებული კომპენსაცია "თელასის" ქვითრებში აღარ აისახება

„თელასი“ წმინდა მოგებას 90%-ით ზრდის

2022 წლის პირველი კვარტალის მონაცემებით, სს ,,თელასის’’ შემოსავალმა 103.1 მლნ ლარი შეადგინა, რაც 30.2%-ით მეტია წინა წლის ანალოგიური პერიოდის მაჩვენებელზე.

საანგარიშო პერიოდში თელასის მიერ შესყიდული ელექტროენერგიის ჯამურმა ფასმა 20.1 მლნ ლარი შეადგინა. კომპანიის საოპერაციო მოგებამ 35.2 მლნ ლარი შეადგინა (ხარჯების გამოკლების შემდეგ), რაც 11.3%–ით მეტია წინა წლის იმავე პერიოდზე.

თელასმა 89.5%-ით 30.9 მლნ ლარამდე გაზარდა პირველი კვარტალის წმინდა მოგება.

2022 წლის პირველი კვარტალის მონაცემებით, თელასმა 2%-ით  397.5 მლნ ლარამდე გაზარდა აქტივები, ხოლო 17.4%-ით 208.8 მლნ ლარამდე გაზარდა კაპიტალი.

თელასის ასაქმებს 1862 თანამშრომელს. 2022 წლის პირველ კვარტალში მათზე გაცემულმა ხელფასებმა 33.8 მლნ ლარი შეადგინა.

თელასი დარეგისტრირებულია 1995 წელს. მისი მფლობელთა სტრუქტურა შემდეგია:

Silk Road Holdings B.V -75.11%; შპს “ბესტ ენერჯი- 24.53%; დანარჩენი აქციონერები – 0.36%

სს თელასი 2022/H1 2021/H1
შემოსავალი 103.1 79.4
შესყიდული ენერგია (20.1) 0.7
საოპერაციო მოგება 35.2 31.6
წმინდა მოგება 30.9 16.3
აქტივები 397.5 389.9
კაპიტალი 208.8 177.9

წყარო: gbc.ge

Leave a Reply

Menu Title