თებერვალში ელექტროენერგიაში იმპორტის წილი შემცირდა

თებერვალში ელექტროენერგიაში იმპორტის წილი შემცირდა

თებერვალში ესკო-ს მეშვეობით შესყიდულმა (გაყიდულმა) საბალანსო ელექტროენერგიის მოცულობამ 151 010 135 კვტ.სთ  შეადგინა, რაც აღნიშნულ თვეში ქსელში მთლიანი  მიწოდების 17% წარმოადგენს.

საბალანსო  ელექტროენერგიის  ღირებულება 20,5 მილიონს აღემატებოდა.

ამასთან, საბალანსო ელექტროენერგიის საშუალო შეწონილმა ფასმა ერთ კილოვატ საათზე 13,61 თეთრი შეადგინა.

აღნიშნულ საანგარიშო პერიოდში ესკო-ს მიერ შესყიდული საბალანსო ელექტროენერგიის უმეტესი ნაწილი შედგება იმპორტირებული ელექტროენერგიისაგან. საბალანსო ელექტროენერგიის მთლიან მოცულობაში იმპორტის წილი 61% იყო, თბოსადგურის – 7%, ხოლო ჰიდროელექტროსადგურების – 32%.

2016 წლის თებერვლის თვეში ესკო-დან საბალანსო ელექტროენერგიის შესყიდვა განახორციელეს გამანაწილებელმა ენერგოკომპანიებმა და პირდაპირმა მომხმარებლებმა. მათი წილობრივი მონაწილეობა საბალანსო ელექტროენერგიის შესყიდვაში, შესაბამისად, 98.0% და 1.6% შეადგენს.

Leave a Reply

Menu Title